اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
کتاب­شناسی پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر ـ اعظم صادقی­ نیا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 56
سه شنبه ، 19 دی 1396 ، 10:49

کتاب­شناسی پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر ـ اعظم صادقی­نیا

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حديث سفينه

سال چهاردهم، شماره 56 «ويژه کتابشناخت متون امامیه»، پاییز1396، ص 115-145

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب­شناسی پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر

اعظم صادقی­نیا*[1]

چکیده: پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر به معنی هر گونه اثری است که سدة اخیر دربارة فقه الحدیث و مبانی آن، فهم حدیث، شرح حدیث، اجمال و تبیین در روایات، نقد متن حدیث، غریب الحدیث، معناشناسی حدیث و... به رشتة تحریر درآمده است.

   در این نوشتار به معرّفی اجمالی در حدّ اطلاعات کتاب­شناسیِ بسیاری از این گونه آثار پرداخته شده است. این پژوهش­ها شامل کتاب، مقاله و پایان­نامه است که بر اساس ترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم و ارائه گردیده است.

کلیدواژه­ها: فقه الحدیث، فهم حدیث، شرح حدیث، نقد متن حدیث.

 

 

مقدمه

فقه الحدیث در لغت و اصطلاح

   «فقه» در لغت به معنی علم به یک شیء و درک و فهمیدن آن است. (نک: جوهری، الصحاح، ذیل ماده مورد نظر) فَقِهَ یعنی فهمید. بنابراین فقه الحدیث به معنای فهم و درک حدیث است.

   فقه الحدیث یکی از مهم­ترین شاخه­های دانش حدیث به شمار می­رود. گمان می­رود عبارت فقه الحدیث از روایت مشهور پیامبر اکرم6 گرفته شده باشد که فرمود: «نَضَّرَ الله عَبداً سمع مقالتی فوعاها فبلّغها من لم یسمع فربّ حامل فقهٍ لیس بفقیهٍ و ربّ حاملٍ إلی من هو أفقه.» (کلینی، الکافی، ج 1، ص 403)

   محدودة فقه الحدیث، بررسی متن حدیث است. فقه الحدیث دانشی است که به وسیلة آن، و با بررسی متن حدیث، مراد و مقصود معصوم از قول، فعل و تقریر آن فهمیده شده و مشخّص می­گردد. (سلیمانی، فقه الحدیث و نقد الحدیث، ص46)

اهمّیّت فقه الحدیث

   پس از قرآن کریم، حدیث به عنوان مهم­ترین مرجع و منبع استدلال و استنباط احکام شرعی به شمار رفته و نزد مسلمانان از والاترین جایگاه­ها برخوردار بوده است. اهمّیّت فقه و فهم حدیث در روایات معصومین: تذکّر داده شده است. چنانچه در دو روایت ذیل این مطلب، آشکار است. امام صادق7 می­فرماید: «حدیث تدریه خیر من الف ترویه» (مجلسی، بحارالأنوار، ج 2، ص 185)؛ به نظر می­رسد در گذشته اصطلاحی را که برای فهم حدیث به کار می­برده­اند، همان درایة الحدیث بوده است. (نک: سلیمانی، بررسی نسبت فقه الحدیث با درایة الحدیث، مقالات و بررسیها، دفتر72، زمستان81، صص51 -60) در روایتی نیز امام صادق7 به فرزندش فرموده است: «یَا بُنَیَّ اعرِف مَنَازِلَ الشِّیعَةِ عَلَی قَدرِ رِوَایَتِهِم وَ مَعرِفَتِهِم فَإنَّ المَعرِفَةَ هِیَ الدِّرَایَةُ لِلرِّوَایَةِ وَ بِا لدِّرَایَاتِ لِلرِّوَایَاتِ یَعلو المُؤمِنُ إلَی أقصَی دَرَجَاتِ الإیمَان.» (مجلسی، بحارالأنوار، ج 1، ص 106)

   حدیث پژوهان فوایدی را برای فقه الحدیث ذکر کرده­اند. با آگاهی از فقه الحدیث مراد و معنای واقعی معصوم از روایت دانسته می­شود. نیز با آگاهی از فقه الحدیث می­توان به ضعف یا قوت روایت پی برد. (نک: مسعودی، روش فهم حدیث، صص13-20) بدین معنی که گاهی ممکن است یک روایت سند نامعتبر داشته و یا اینکه اساساً برای آن سندی ذکر نشده باشد که در نتیجة آگاهی از فقه الحدیث و بررسی متن و محتوای روایت، می­توان حدیث صحیح را از ناصحیح تشخیص داد. همچنین با شناخت فقه الحدیث و قواعد و مبانی آن، جمع بین روایات مختلف و حتّی متعارض، امکان پذیر است.

پیشینیة فقه الحدیث

   با نگاهی به منابع روایی و سخنان معصومین: چنین به دست می­آید که نخستین کسانی که به فهم درست حدیث و آموختن آن سفارش می­کردند، خود ائمة معصومین: بوده­اند. (فیض کاشانی، الوافی، ج 1، ص295) از روایاتی که در قبل ذکر شد این مطلب به روشنی فهمیده می­شود.

   از بررسی منابع تاریخی و روایی می­توان آغاز تعمّق و تدبّر در حدیث و معانی آن را، زمانِ امیرالمؤمنین7 دانست. (نک: مسعودی، روش فهم حدیث، ص24) چنانچه آن حضرت فهم صحیح روایات رسول خدا6 و معانی آن را به اصحاب و یاران خود ارائه و یاد می­دادند. دیگر امامان: نیز با توضیح و تفسیر روایات، برداشتهای ناصواب از روایات را تصحیح کرده و غوامض و لغات دشوار حدیث را گوشزد می­نمودند. ایشان حتّی زمان و علّت صدور احادیث را برای اصحاب خود روشن می­ساختند. این توضیحات و روشنگریها، علاوه بر تأکید فراوان آنان بر فهم حدیث جدای از روایتْ به تنهایی بوده است. (نک: سلیمانی، «بررسی نسبت فقه الحدیث با درایة الحدیث»، مقالات و بررسیها، صص 51-53)

   با گذشت دوران حضور ائمه: و فاصله گرفتن و دوری از عصر امامان حاضر در میان مردم، این نحوه درک و فهم درست روایات در دوره­های بعد نیز لازم و ضروری بود. همان گونه که وجود ابهامها، واژگان غریب، نواسخ، مجملات و... در قرآن، شرح و تفسیر آن را لازم می­شمارد، در حدیث نیز با وجود این گونه ابهامات، فهم و تفسیر آن، انکار ناپذیر است.

   در فقه الحدیث علاوه بر فهم لغات و واژگان مشکل حدیث، مباحث دیگری چون مطلق و مقیّد، عامّ و خاصّ، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ و... که به تفسیر و فهم حدیث کمک نماید، بحث می­شود. توجّه به چنین مسائلی بود که در دوره­های بعد، محقّقان و عالمان حدیث در شیعه و اهل سنّت، شاخه­هایی را برای فقه الحدیث ترسیم کرده­اند و نوشته­ها و آثاری را مربوط به هر موضوع نگاشته­اند. زیر شاخه­هایی از قبیل غریب الحدیث، اسباب صدور حدیث، نقد حدیث، اختلاف حدیث، خانوادة حدیث، علل الحدیث و...

  این نوشته­ها و آثار به دلیل تنوّعِ موضوعات و زیر مجموعه­های فقه الحدیث، جداگانه و به صورت پراکنده انجام شده است. در این نوشتار، به جهت تسهیل در دستیابی و استفاده از این آثار، پژوهش­های فقه الحدیثی (در زیر شاخه­های گوناگون) دورة معاصر را جمع کرده و معرفّی نموده است. این پژوهش­ها شامل کتاب، پایان­نامه و مقاله است. ناگفته پیداست که تعداد این پژوهش­ها بیش از آن است که در این نوشتار گنجانده شده است. امّا تلاش شده تا در حدّ توان و با هدف آگاهی و سهولت دسترسی پژوهشگران به این پژوهش­ها، معرّفی گردند.

 

 

 

 

- آذرخشی، مصطفی – کامیابی، محمّد مهدی؛ معنا شناسی حدیث «لو دلیتم بحبل الی الارض لهبط علی الله» و نقد دیدگاه عرفا دربارة آن، سفینه، سال9، ش36، پاییز 1391، صص 106-123.

- آريان فر، مهدی - نقي زاده ، حسن؛ بررسي و نقد سند و متن حديث كنز مخفي، علوم حديث، شماره 61، پاييز 1390، ص 171.

- آشناور، مهدی؛ تعارض در احاديث و روش­هاي حل آن، فصلنامه حُسنا، شماره 14، پاييز 1391، ص 140.

- آصفی، محمد مهدی؛ نکاتی درباره حدیث عنوان بصری از امام صادق7، علوم حدیث، ش 25، صص 2- 30، پائیز 1381.

- آصفی، محمد مهدی؛ درنگی در حدیث «اول العلم ...»، علوم حدیث، ش 34، صص 16- 26، زمستان 1383.

- آصفی، مهدی؛ درنگ­هایی در دعای ماه رجب، ترجمه عبدالرضا پورمطلوب، علوم حدیث، ش 37 و 38، صص 167- 185، پائیز و زمستان 1384.

-­­ آقانوری، علی؛ حدیث افتراق امّت با نقل­ها و پیامدها، هفت آسمان، ش 18، صص 127- 151، تابستان 1382.

- آقایی، سیدعلی؛ بررسی حدیث­شناسی خاورشناسان، آینه پژوهش، ش 127، فروردین/ اردیبهشت90.

- آقایی، سید علی؛ روش­شناسی علّامه محمّد تقی شوشتری در نقد احادیث ساختگی، علوم حدیث، ش 45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86.

- آقایی، سید مجتبی؛ جستاری درباره حدیث «القَدَریةُ مجوس هذه الأمة»، علوم حدیث، ش25، صص31-51، پائیز 1381.

- ابراهیمی، ابراهیم – امام، محمّدرضا؛ بررسی روایات رؤیت هلال و دلالت آنها بر رؤیت با ابزار نوین، علوم حدیث، ش45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86.

- ابطحی، سید عبد المجید؛ نقش سنّت در حجیّت فهم ظواهر کتاب، قبسات، ش 29، صص 215- 232، پائیز 1382.

- ابوطالبی، حسن؛ قرآن معیار ارزیابی احادیث، گلستان قرآن، پیاپی: 92، صص 30- 33، دی 1379.

- احتشامی­نیا، محسن؛ مبانی فقه الحدیثی آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، سفینه، ش 2، صص 29- 47، 1383 ش. قسمت دوم: سفینه، ش 3، ص18. قسمت سوم: سفینه، ش 4.

- احسانی فر لنگرودی، محمّد؛ پژوهشی در حدیث «قتیل العبرة»، علوم حدیث، ش 45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86.

- احسانی­فر لنگرودی، محمّد؛ دو رویکرد ثبوتی و اثباتی در نقد حدیث، علوم حدیث، ش 37 و 38، صص 123- 146، پائیز و زمستان 1384.

 - احمدزاده، سید مصطفی؛ سيري در فقه الحديث «حديث اربعين»، فصلنامه علوم حديث، شماره57، صص 149-173، پاييز 1389.

- احمدی، مهدی؛ مدلول و گسترة قرآن در عرض حدیث بر قرآن، علوم حدیث، ش 39، صص 47- 65، بهار 1385.

- احمدی فقیه، محمد حسن؛ رابطه نیّت و اخلاص: شرح حدیث بیستم از اربعین حدیث حضرت امام خمینی، تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1367 ش.

- أدلبی، صلاح­الدین بن احمد؛ منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی، بیروت: دارالآفاق الجدیده، چاپ اول، 371 ص، 1403 ق./ 1983 م.

- استاد ولی، حسین؛ سیرة روایی شیخ صدوق، کتاب ماه دین، ش 45-46، صص 68- 71، مرداد 1380.

- افتخار، مهدی؛ اسماء الحسنی: شرح دعای جوشن کبیر، قم: مطبوعات دینی، چاپ اول، 499 ص، فارسی.

- افسرالدین، اسماء؛ نگاهی به روش حدیثی جمال الدین احمد بن طاووس، ترجمه حمید باقری، آینه پژوهش، ش 126، بهمن/ اسفند89.

- اكبرنژاد، محمّد تقی؛ آثار فقه الحدیثی و سندی نقل به معنا، نشریه: فقه، ش57، 1387ش.، صص 146-172.

- امینی، عبدالله؛ پژوهشی در مصحف حضرت فاطمه3، بیّنات، ش56، سال چهاردهم، ش4، زمستان86.

- ایروانی، جواد؛ بازخوانی روایات توریه و حکم آن، حدیث پژوهی، ش8، صص 87-110، پاییز و زمستان 91.

- ایزد پناه، عباس؛ اثبات صدور حدیث از طریق مضمون شناسی و متن، علوم حدیث، ش 4، صص7- 29، 1376 ش.

- ايزدي، مهدي؛ نقد و فهم حديث از منظر شيخ بهايي، دو فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث، شماره 18، 1391، ص 23.

- ایزدی، کامران – گرامی، سید محمّد هادی - فروتن تنها، مصطفی؛ کهن­ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلّف آن، شیعه­شناسی، ش33، بهار1390.

- ایزدی مبارکه، کامران؛ أصول نقد متن حدیث و فهم آن در بحارالانوار، مقالات و بررسیها، ش 79، صص 11-34، بهار 1385.

- ايزدی مباركه، کامران – منتظری، مجتبی؛ ملاکهای نقد حدیث از منظر استاد علی اکبر غفاری، پژوهش دینی، زمستان 1384 ، شماره 12.

- بابایی، مرتضی؛ نورانیّت: شرحی بر حدیث علوی، اراک: کارا، 1377 ش.

- باجی، نصره - بستانی، قاسم؛ ائمه: و راهکارهای نقل، فهم و نقد حدیث، حدیث و اندیشه، ش20، صص 27-54، پاییز و زمستان 1394.

- بارانی، محمّد رضا؛ بررسی اختلاف روایات در کتاب الصحیح، مجموعه: رویکرد «الصحیح» به سیرة رسول خدا، مجموعه مقالات نکوداشت آیت الله سیّد جعفر مرتضی عاملی، صص57-90.

- بازوبندی، محمّدعلی؛ روش­شناسی فقه الحدیثی فیض در وافی، استاد راهنما: محمّدعلی مهدوی­راد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

- باقری، حمید؛ بررسی متنی و سندی روایات «من بلغ»، حدیث اندیشه، ش 5 و 6، صص 37- 92، بهار و تابستان 1382.

- باقری، حمید – معارف، مجید؛ کارکردهای "نقد متنی" احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی؛ پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها)، سال 45، شماره اول، بهار و تابستان 91، صص11-70.

- باقری بیدهندی، ناصر؛ شرحی کوتاه بر حدیث «اسمای حسنی»، پیام حوزه، ش 21، صص 89- 109، بهار 1378.

- بانوی ایرانی؛ أربعین هاشمیه، ترجمه علویه همایونی، انتشارات هدی- 596 ص- چاپ دوم، 1365 ش.

- برزگر، مهدی؛ ملاک پذیرش خبر و تأملّی بر دیدگاه آیت الله خویی، فقه، ش 68، تابستان90.

- بستانی، قاسم؛ تبارشناسی، مفهوم­شناسی و ارزیابی احادیث وجوهیّه، علوم حدیث، ش56، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان 89، صص33-58.

- بشوی، محمّد یعقوب؛ نقد احادیث مهدویّت از دیدگاه اهل سنّت، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، 136 صفحه، 1384 ش.

- بصیری، حمیدرضا – شفیعی، سید روح الله؛ بررسی تحلیلی حدیث «سلمان منّا أهل البیت»، حدیث پژوهی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان91، صص 163-210.

- بقاعی، علی نایف؛ الاجتهاد فی علم الحدیث و أثره فی فقه الاسلامی، بیروت: دارالبشائر الاسلامیّة، یک جلد، عربی، 688 صفحه، 1419 ق.

- بکار، محمّد محمود؛ اسباب ردّ الحدیث و ماینتج عنها من انواع، ریاض: دار طیبة، چاپ دوم، 233 صفحه، یک جلد، عربی، 1418 ق./ 1997 م.

- بهرامی، محمّد حسین؛ اندیشه­های حدیثی علّامه محمّدتقی شوشتری (ره) در کتاب النجعة، علوم حدیث، ش31، صص 3- 34، بهار 1383.

- بهرامی، مژگان؛ فقه الحدیث از نگاه تفاسیر المیزان فی تفسیر القرآن و جامع البیان عن تأویل آی القرآن، استاد راهنما: مهرداد صفرزاده، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، 289 صفحه، 1382.

- بهشتي پور، روح­الله؛ معناشناسی حديث تردد، مجله كتاب قيم، شماره 5، بهار 1391، ص 83.

- پاکتچی، احمد؛ مباحثی در علل الحدیث (به ضمیمة بازشناسی متن مصباح الشریعه)، تنظیم و ویرایش: یحیی میر حسینی، صالح زارعی، سلسله دروس "فقه الحدیث" رشته الهیات، ارائه شده در دانشگاه امام صادق7، چاپ اول، تهران، زمستان1388.

- پاکتچی، احمد؛ اندیشة هفت اقلیم و ارزیابی یادکردهای آن در احادیث، مطالعات اسلامی، ش 65 و 66، صص 17- 42، پائیز و زمستان 1383.

- پاکتچی، احمد؛ فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا، تهران: دانشگاه امام صادق7، چاپ اول، 616 صفحه، 1394.

- پاکتچی، احمد؛ فقه الحدیث (با تکیه بر مسایل لفظ)، تهران: دانشگاه امام صادق7، چاپ دوم، 452 صفحه، 1392.

- پاکتچی، احمد؛ نقد متن، تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 352ص، 1391.

- پسندیده، عبّاس؛ درآمدی بر روش شناسی فهم معارف روان شناختی از احادیث، علوم حدیث، ش45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86، ص88.

- پورمطلوب، عبدالرضا– الموسوی، السید علی عبّاس؛ فقه الحدیث از دیدگاه عرفا، علوم حدیث، بهار 1385- شماره 39، صص 85-104.

- پهلوان، منصور – آگاهی، معصومه؛ جایگاه تأویل در روایات تفسیری امام سجّاد7، سفینه، ش27، تابستان89.

- تاج الدین، مهدی؛ النور المبین فی شرح زیارة الاربعین، قم: دارالأنصار، چاپ اول، 248 صفحه، عربی.

- ترکمانی، حسین علی؛ حدیث لوح فاطمه3 و نکته­هایی در شرح آن، علوم حدیث، ش 6، صص245-258، زمستان 1376.

- توکلی، منوچهر؛ فقه الحدیث در تفسیر المیزان، استاد راهنما: سید رضا مؤدب، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس قم، 245 صفحه، 1379.

- پیروزفر، سهیلا - ناجی صدره، طاهره؛ جایگاه روایت در تفسیر تسنیم، حدیث پژوهی، پاییز و زمستان 1391، شماره 8، صص 111-140.

- جعفریان، رسول؛ روش ابن حزم در نقد اخبار تاریخی، پژوهش و حوزه، ش 13 و 14، صص 5- 56، بهار و تابستان 1382.

- جلالی، عباس؛ نقدی بر حدیث «أصحابی کالنجوم»، علوم حدیث، ش 1- صص 153-181، پائیز 1375.

- جلالی، مهدی؛ سیری در کتاب «الاخبار الدخیله» درآمدی بر تحقیق در اسباب و معیارهای بازنگری و پالایش حدیث، علوم حدیث، ش 5 و 9، صص154-191، مهر 1376.

- جلالی، مهدی؛ نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوق، کتاب قیم، تابستان1390، شماره 2، صص 171-196.

- جلالی، مهدی- ­­­­دهقانی فارسانی، یونس؛ بررسی مضمونی روایت مرحومه بودن امّت مسلمان، علوم حدیث، ش 59-60، بهار و تابستان90.

- جمشیدی، اسدالله؛ قواعد فهم حدیث، معرفت، ش83، صص56-61، آبان 1383.

- جوادی، قاسم؛ نگاهی به «التعلقیة علی الکافی» میر داماد، علوم حدیث، ش 15، صص 186- 196، بهار 1379.

- جوادی، محسن؛ نگاهي به «شرح چهل حديث» امام خمينی(ره)، فصلنامه نقد و نظر، شماره 22، بهار 1379، ص 70.

- جوهری، محمود؛ شرح واره­ای بر خطبة شعبانیه نبوّیه، گلستان قرآن، ش 45، صص 33- 35؛ دی 1379.

- جهانبخش، جویا؛ مشرعة بحارالأنوار بین نقض الهدف و فقد المنهج و ضحالة النقد، علوم الحدیث، ش 18، صص 292- 336، رجب 1426 ق.

- جهانبخش، جویا؛ اخبار مشکوک در میراث مأثور اخلاقی، فصلنامه اخلاق، ش 8.

- حاج رسولی، محمّد؛ فاطمه3 پاره تن پیامبر گرامی6، علوم حدیث، ش 26، صص 31- 46، زمستان 1381.

- چلونگر، محمّدعلی – عباسی، علی­اکبر؛ نقد و بررسی مباحث تاریخیِ نامة 37 در ترجمه­ها و شرح­های نهج البلاغه، علوم حدیث، صص80-92، ش57، پاییز 1389.

- حائری حسینی، سید محسن؛ الثقلان و دعمهما لحجیّة السنّة، علوم الحدیث، ش 1، صص 13- 83، اردیبهشت 1376.

- حُبُّ الله، حيدر؛ فقه الحديث، شهادات اصحاب الكتب الحديثيه و مدی دلالتها علي يقينيه الصدور، فصلنامه فقه اهل البيت:، شماره 62، زمستان 1390، ص 173.

- حجّت، هادی؛ ارزیابی کلّی الکافی از منظر علّامه مجلسی در مرآة العقول، علوم حدیث، ش 45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86.

- حجت هاشمی خراسانی، ابومعین حمید الدین؛ أربعین حجت، شرح چهل حدیث در فضائل امیرالمؤمنین7، قم: حاذق، چاپ اول، 256 ص، 1370 ش.

- حدّادیان، عبدالرضا - مؤدّب، سید رضا؛ بررسی دلالی روایات تحریف نما در تفسیر عیّاشی؛ حدیث پژوهی، ش 8، صص 141-166، پاییز و زمستان 91.

- حسن­پور، ابوالقاسم؛ پژوهشی در حدیث طلب العلم، الهیات و حقوق، ش 11، صص 171- 196، بهار 1383.

- حسن زاده آملی، حسن، نود و یک وجه در معنی یک حدیث، وقف میراث جاویدان، ش4، صص 60-70، دی 1372.

- الحسنی، الهاشم؛ من فقه البخاری: إعادة البخاری الحدیث فی مواضع کتابه، الازهر، السنة الخامسة و الخمسون، صفر 1403 – الجزء 2، 2صفحه، صص 158-159.

- حسین پوری، امین؛ بازمانده­هایی از کتاب المعراج شیخ صدوق (ره)، آینه پژوهش، ش126، بهمن / اسفند89.

- حسینی، سید احمد؛ نقش زمان و مکان در حلّ تعارض أخبار، نقد و نظر، سال دوم، ش 5، صص 206-221، زمستان 1374.

- حسینی، سید محمّد رضا؛ سیری در نهج الولایة فی شرح نهج­البلاغه (ج1)، آینه پژوهش، ش60، صص87-93، 1378 ش.

- حسینی آل مجدّد شیرازی، سید حسن؛ اسباب الحدیث النبوی فی التراث الامامی، علوم الحدیث، ش 2، صص 58-106، رجب 1418 ق.

قسمت دوم: علوم الحدیث، ش 4، صص 45-103، رجب 1419 ق.

- حسینی بیرجندی، حسین؛ غریب الحدیث فی بحارالانوار، تحقیق: مرکز بحوث دارالحدیث، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1421ق./ 1379 ش.

- حسینی جلالی، سید محمّد حسین؛ المؤتلف من أحادیث السلف، مصحّح: حسینی جلالی، سید محسن، علوم الحدیث، ش 13، صص112- 176، اسفند 1381.

- الحسيني الجلالي، السيد محمدرضا؛ غريب الحديث من ادوات فقه الحديث، دو فصلنامه علوم الحديث، شماره 23، زمستان 1386، صص 9-26.

- حسینی شاهرودی، سید مرتضی – شریعتی، فهیمه؛ بررسی مفهوم استغفار در صحیفة سجّادیه، مطالعات اسلامی، ش3/ 86، صص45-62، بهار و تابستان90.

- حسینی شیرازی، سید صادق؛ حلیة الصالحین فی ظلال دعاء مکارم الاخلاق، قم: سلسله، چاپ اول،416 ص، عربی.

- حسینی کاشانی، سید ماجد؛ شرح فقرة من دعاء عرفه، تحقیق: فارس حسّون کریم، میقات الحج، سال دوم، ش 3، 1416 ق.

- حمیدیّه، بهزاد؛ ميثولوجيا نقد الحديث فی تيار التنوير، ترجمه السید حسن مطر، فصلنامه نصوص معاصره، شماره 20، 1389، ص 111.

- حنفی، حسن؛ از نقد سند تا نقد متن، ترجمه: سید محمّد حسین روحانی، علوم حدیث، ش16، صص 86-107، تیر  1379، قسمت دوم. (متن اصلی این مقاله در «مجلّة الجمّعیة الفلسفیةالمصریة» ش 5، سال پنجم (1996 م)، صص 129- 243، به چاپ رسیده است).

- حوت، محمّد بن درویش؛ أسنی المطالب فی أحادیث مختلفه المراتب، پژوهش: عطا، مصطفی عبدالقادر، بیروت: دارالکتب العلمیّه، چاپ اول، 360 ص، 1418 ق.

- حیدری آقایی، محمود؛ روش شناسی تاریخی ابن ابی الحدید، پژوهش و حوزه، ش 13 و 14؛ صص 57-90؛ بهار و تابستان 1382.

- حیدری نراقی، علی محمّد؛ رساله حقوق امام سجاد7 (شرح نراقی)، قم: مهدی نراقی، چاپ اول، 608 ص، فارسی.

- خباز قطیفی، سید منیر؛ فی ظلال دعاء الافتتاح، قم: باقیات، چاپ اول، 256 ص، عربی.

- خدایاری، علی نقی؛ منابع و ابزارهای فقه الحدیث در امالی سید مرتضی، علوم حدیث، ش 34، صص 54-67، زمستان 1383.

- خدایاری، علی نقی؛ روش­ها و معیارهای نقد حدیث در آثار شیخ مفید، علوم حدیث، ش56، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان89، صص 59-84.

- خدایاری، علی نقی؛ رویکرد حدیثی سید حیدر آملی در جامع الأسرار، علوم حدیث، ش 28، صص 65-97، تابستان 1382.

- خرّمیان، جواد؛ گفتار در روش فهم حدیث، خردنامه همشهری، 24 اسفند 1384، شماره 1، صص74-75.

- خسروشاهی، سید مرتضی؛ فهم حدیث الغدیر؛ قم: مرکز بحوث الاسلامیه؛ 1398 ق.

- خلجی، محمّد تقی؛ سِحر سخن و اعجاز اندیشه در بازخوانی آموزه­های مثبت: شرح دو خطبه از حضرت زهرا3، قم: پرتو خورشید، چاپ اول، 615 ص، فارسی.

- خوش فر، محسن؛ معناشناسی روایات صعب و مستصعب، حدیث اندیشه، ش 8-9، پاییز88/ تابستان89.

- خیاط، أسامه عبدالله عبدالغنی؛ مختلف الحدیث بین المحدثین و الأصولیین و الفقهاء، دراسة حدیثیة أصولیة فقهیة تحلیلیة، ریاض: دارالفضلیة، یک جلد، چاپ اول، 493 ص، عربی، 2001 م.

- دانشمند، مهدی؛ امیرالمؤمنین پاسخ می­دهد، ویراسته: محمد حسن استادی مقدم، قم: خادم الرضا، چاپ اول، 199 ص.

- دلبري، سید علی؛ آسيب «نقل به معنا» در احاديث، عوامل و پيامدها، دو فصلنامه علوم قرآن و حديث، شماره 84، بهار و تابستان 1389، ص 59.

- دلبري، سید علی - حق پناه، رضا؛ بررسي پديده «زياده و نقيصه» در روايات، دو فصلنامه حديث پژوهي، شماره 7، بهار و تابستان 1391، ص131.

- دلبری حسینی، سید علی؛ آسیب­شناسی فهم روایات: تعارض، علل و عوامل آن، نشریه تخصّصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش11، صص147-170، فروردین 1383.

- دهقاني فارساني، یونس – طباطبایی، سید کاظم؛ بررسي تحولات در فهم روايات اسلامي بر پايه مفهوم «گفتمان»: بررسي موردي روايت «انا قتيل العبره»، دو فصلنامه حديث پژوهي، شماره 3، بهار و تابستان 1389، ص 7.

- ذبیحی فر، حجّت – مهریزی، مهدی؛ پژوهشی دربارة خطبه­های جمعه و عیدین امام علی7؛ علوم حدیث، ش56، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان89، صص 85-113.

- راد، علی؛ روش­شناسي فقه الحديثي شيخ بهايي با تكيه بر مشرق الشمسين و اكسير السعادتين، فصلنامه علوم حديث، شماره 50، پاييز و زمستان 1387ص 286.

- ربّانی، محمّد حسن؛ روش ملا احمد نراقی در فقه الحدیث، فقه، پاییز و زمستان 1380، شماره 29 و 30، صص96-149.

- ربّانی، محمّد حسن؛ تألیف استقصاء؛ سرآغاز توجه به فقه الحدیث، فقه، تابستان 1383، شماره 40، صص191-216.

- ربّانی، محمّد حسن؛ روش فقهی و حدیثی شهید اول، فقه، ش61، پاییز88. (دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم)

- ربّانی، محمّد حسن؛ روش علمی شهید ثانی در رجال و حدیث، فقه، ش61، پاییز 88. (دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم)

- ربّانی، محمّدحسن؛ اصول و قواعد فقه الحدیث، بوستان کتاب، چاپ اول، قم، یک جلد، 288 ص، 1383 ش.

- ربّانی گلپایگانی، علی؛ مبانی حجیّت روایات اهل بیت:، کلام اسلامی، ش 49، صص 51- 69، بهار 1383.

قسمت دوم این مقاله در شماره 50، صص 44- 59 به چاپ رسیده است.

- ربیع نتاج، سید علی اکبر– اکبری، زهرا؛ کاوشی در دعای امّ داوود، سفینه، سال9، ش36، پاییز 1391، صص82-105.

 - رجب، عبدالمنصف؛ من فقه الحدیث: حرمة الإضرار فی الإسلام، منبر الاسلام، السنة السادسة و الخمسون، جمادی الآخرة 1418، العدد 6، صص52-54.

- رجبی، محسن؛ زمینه­های صدور روایات أحرف سبعه، مطالعات اسلامی، ش 72، صص 83- 128، تابستان 1385.

- رجبی اصفهانی، احمد؛ آهنگ نیایش: شرحی بر دعای کمیل، تهران: نشر حدیث، 1372 ش.

- رحمان ستايش، محمدكاظم - رفعت، محسن؛ بررسي و نقد روش ابن ابي الحديد معتزلي در شرح نهج ­البلاغه، فصلنامه شيعه­شناسي، شماره 36، زمستان 1390، ص 177.

- رحمانی، محمد؛ بررسی حدیث «سلسلة الذهب»، علوم حدیث، ش 2، صص 57- 78، دی 1375.

- رحیمیان، سعید؛ روش فهم احادیث اعتقادی در آثار علّامه شعرانی، کیهان اندیشه، ش 47، صص 135- 143 و 157، فروردین و اردیبهشت 1372.

- رستمی، محمّد حسن – وحیدنیا، فرحناز؛ نگرشی به روایات تفسیری شیعه ذیل آیة (سلام علی آل یاسین)، حُسنا، سال پنجم، ش18، پاییز1392، ص11.

- رسولی، المولوی داد کریم؛ عرض الحدیث علی الکتاب و السنّة من قواعد الحدیث و أصول الإجتهاد، علوم الحدیث، ش 18، صص 44-59، رجب 1426 ق.

- رضائی اصفهانی، محمّدعلی؛ اعتبار سنجی روایات تفسیری با تأکید بر دیدگاه آیت الله معرفت، حدیث پژوهی، ش 8، صص 167-186، پاییز و زمستان 91.

- رفعت، محسن؛ روش شناسی "منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة"، علوم حدیث، ش 59-60، بهار و تابستان90.

- رفیعی، محسن – شریفی، معصومه؛ بازخوانی نظریه ابن تیمیه دربارة حدیث باب و نقد آن با تکیه بر منابع اهل سنت، سفینه، سال9، ش36، پاییز 1391، صص 29-44.

- روحی برندق، کاووس، تحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت:، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال دوازدهم، ش3، صص 27-47، پاییز 1394.

- رئيسيان، غلامرضا؛ راهكارهاي فهم حديث در كتاب الاربعون حديثا (اربعين) شيخ بهايي، فصلنامه علوم حديث، شماره 54، زمستان 1388، ص 3.

- زارع، آفرین – بیات، موسی- دیانت، لیلا؛ تحلیل آوایی در صحیفة سجّادیه (با تأکید بر دعای استعاذه)، پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها)، سال 45، شماره اول، بهار و تابستان 91، صص71-91.

- زاهدی، سیفعلی- مؤدب، مریم سادات؛ بررسی معیارهای نقد متن روایات از نظر البانی، حدیث پژوهی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان91، صص67-84.

- زاهدی توچائی، محمدحسن؛ پژوهشی درباره نامه منسوب به امام سجاد7 خطاب به زهری، مقالات و بررسیها، دوره 40، دفتر 86 ویژه فقه و مبانی حقوق اسلامی، صص81-98.

- زرسازان، عاطفه؛ روش شیخ صدوق در کمال الدّین و تمام النعمة، حدیث پژوهی، ش9، ص 7، سال پنجم، بهار و تابستان 1392.

- زهادت، عبدالمجید؛ اعتبار حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه» از دیدگاه فریقین، طلوع نور، ش34، زمستان 89.

- زینلی، غلامحسین؛ امامت امامان در صحاح اهل سنّت، کلام اسلامی، ش 52، صص 105- 114، زمستان 83.

قسمت دوم: کلام اسلامی، ش 53، صص 53- 64، بهار 1384.

قسمت سوم: کلام اسلامی، ش 54، صص 75- 89، تابستان 1384.

- سایح علی، حسین؛ تراثنا و موازین النقد، مجله کلیة الدعوة الاسلامیّة، ش 10، صص 166- 213، 1993 م.

- سبحانی، جعفر؛ نقد محتوایی حدیث، علوم حدیث، ش 16، صص 25-41، تیر 1379.

- سبحانی، جعفر؛ نقد حدیث، پیام حوزه، ش 26، صص 68-79، تابستان 1379.

- سپهری، محمد؛ ترجمه و شرح رسالة الحقوق امام سجاد7، قم: دارالعلم، چاپ هشتم، 196ص، 1384ش.

- سجّادی، سیدابوالفضل - هادی­فر، فریبا؛ بررسی واژگان متقارب المعنی در خطبه شقشقیّه نهج­البلاغه، حُسنا، سال پنجم، ش 18، پاییز1392، ص 125.

- سرشار، مژگان؛ مطالعات حدیثی معاصر: محمد باقر بهبودی و نقد و گزینش روایات، کتاب ماه دین، اردیبهشت 1388، شماره 139، صص 3-13.

- سرشار، مژگان؛ دیدگاههای استاد محمد باقر بهبودی در گزینش احادیث صحیح، فصلنامه علوم حديث، شماره 50، پاييز و زمستان 1387، ص 300.

- سعادت پرور، علی؛ سرّ الإسراء فی شرح حدیث المعراج، قم: منشورات مکتبة التشیّع، دو جلد، عربی، 1374 ش.

- سعادت پرور، علی؛ سیری به سوی انسانیّت: شرح حدیث معراج، تهران: حکمت، 1370 ش.

- سقاف، حسن بن علی؛ تناقضات الألبانی الواضحات فیما وقع له فی تصحیح الأحادیث و تضعیفها و غلطات، اردن: دارالامام النووی، چاپ اول، 388 ص، 1418 ق.

- سقاف، حسن بن علی- کدامیک از دو تعبیر صحیح است؟: «کتاب الله و عترتی أهل بیتی» یا «کتاب الله و سنّتی»- ترجمه سعید سبحانی؛ کلام اسلامی، ش 14، صص 90- 96، تابستان 1374.

- سلطانی، محمّدعلی؛ فقه الحدیث در نگاه آیت الله بروجردی، علوم حدیث، ش 17، صص23-42، پاییز1379.

- سلیمانی، داود؛ فقه الحدیث و نقد الحدیث (روش­شناسی نقد و فهم سنّت)، تهران: فرهنگ و دانش، 226 ص، 1385 ش.

- سلیمانی، داود؛ روش شناسی فقه الحدیث، استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازی، سیّد محمد باقر حجّتی، مقطع دکتری، دانشگاه تهران.

- سلیمانی، داود؛ مبانی فقه الحدیث، مقالات و بررسیها، ش 79، صص57-74، بهار 1385.

- سلیمانی، داود؛ أسباب صدور حدیث، مقالات و بررسیها، ش 76، دفتر اول، صص 65- 79، 1383 ش.

- سلیمانی، داود؛ بررسی نسبت فقه الحدیث با درایة الحدیث، مقالات و بررسیها، ش72، صص51-60، مهر 1381.

- سوسو، محمّد اسماعیل؛ منهج التوفیق و الترجیح بین مختلف الحدیث و أثره فی فقه الإسلامی، عمان: دارالنفائس، چاپ اول، 615 ص، 1997 م.

- شاکر، محمد کاظم؛ روایات تفسیری و حدیث رمز انگاری قرآن، علوم حدیث، ش 39، صص 5-21، بهار 1385.

- شاملی، نصرالله – بنائیان اصفهانی، علی؛ تبیین میدان معنا شناسی صمت (سکوت) در نهج البلاغه، مشکوة، ش104، پاییز88.

- شاملی، نصرالله – بنائیان اصفهانی، علی؛ تبیین میدان معنی شناسی مفهوم "بخل" در نهج البلاغه، مشکوة، ش110، بهار90.

- شبيري، سید محمّد جواد؛ سرچشمه­هاي احاديث، علوم حديث، شماره 47، بهار 1387، ص 43.

- شکوهیان، حسن؛ حدیث رهپویان فضیلت: مروری بر کتاب «شرح چهل حدیث» حضرت امام خمینی، آینه پژوهش، ش 58، صص 152-159، مهر و آبان 1378.

- شهروزی، محمد جعفر؛ نگاهی کلی به أسباب صدور حدیث، علوم حدیث، ش 39، صص 30-46، بهار 1385.

- صابری، حسین؛ تأمّلی در حدیث هفتاد و سه ملّت، مشکوة، ش 74 و 75، صص 29-50، بهار و تابستان 1381.

- صاعدی سمیرمی، جمشید؛ شرح دعاهای ماه رمضان، قم: نشر برگزیده، چاپ اول، 312 ص، فارسی.

- صالحی، نعمت الله؛ بحثی درباره اخبار کُرّ، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، ش 15 و 16، صص249-286، بهار و تابستان 1377.

قسمت دوم: فقه، ش 17 و 18، صص 133- 199، پائیز و زمستان 1377.

- صباح، عبدالکریم اسماعیل؛ الحدیث الصحیح و منهج علماء المسلمین فی التصحیح، ریاض: مکتبة الرشد، شرکة الریاض، چاپ اول، 408 ص، 1419 ق.

- صحّتی سردرودی، محمّد؛ نگاهی به مقتل الحسین7 به روایت شیخ صدوق، علوم حدیث، ش30- صص 277-284، زمستان 1382.

- صحرایی اردکانی، کمال؛ روشهای فقه الحدیثی شیخ طوسی در کتاب استبصار، استادراهنما: ابوالفضل شکوری، کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1374.

- صحرایی اردکانی، کمال؛ ملاکهای نقد و بررسی متن حدیث، دانشور، ش 25، صص 1-8، مهر 1378.

- صحرایی اردکانی، کمال؛ نقد و بررسی حدیث در تفسیر المیزان، علوم حدیث، ش 37 و 38- صص 198-222، پائیز و زمستان 1384.

- صدر، سید موسی- ربّانی، حسن؛ جعل و تحریف در روایات اسباب نزول، پژوهشهای قرآنی، ش 1، صص 79-106، بهار 1374.

قسمت دوم: پژوهشهای قرآنی- ش 2-صص 65- 86- تابستان 1374.

- صرامی، سیف الله؛ طبقه­بندی و تحلیل در روایات سیاسی - اجتماعی امام باقر7، علوم سیاسی، ش52، زمستان89.

- صفاری، سعدی؛ تأثیر شناخت     زمینه­های صدور در فهم حدیث، علوم حدیث، ش 35 و 36، صص 101- 124، 1384 ش.

- صلواتی، عبدالله؛ تبیین عرفانی و حکمی حدیث شریف «من عرف نفسه، فقد عرف ربّه» نزد حضرت امام خمینی (ره)، صدرالمتألهین و ابن عربی، آینه پژوهش، ش 79، صص 60-71، فروردین و اردیبهشت 1382.

- طایفی نصرآبادی، نفیسه – مهریزی، مهدی؛ مراحل و قواعد فقه الحدیث از دیدگاه علّامه مجلسی اول در "لوامع صاحبقرانی"، علوم حدیث، ش 59-60، ص134، بهار و تابستان90.

- طباطبایی، سید کاظم؛ پژوهشی دربارة زیارتهای جامعه، مطالعات اسلامی، ش 62، صص 111- 131، زمستان 1382.

- طباطبایی، سید کاظم؛ سنجش یک حدیث درباره مدلول حروف مقطعه، علوم حدیث، ش 39، صص 66-84، بهار 1385.

- طباطبایی، سید کاظم – ربانی­خواه، احمد؛ آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ پژوهشی درباره حدیث «أکثر أهل الجنّة البله»، مطالعات اسلامی، ش 70، صص 71- 114، زمستان 1384.

- عابدینی، ناصر؛ ارزیابی سندی و متنی روایات آغاز نزول قرآن؛ حُسنا ( فصلنامة تخصّصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث)، سال چهارم، شماره13، صص 113-128، تابستان91.

- عاشوری تلوکی، نادعلی؛ دیدگاههای حدیثی ملاصدرا در «شرح أصول کافی»؛ علوم حدیث، ش 19، صص 17-38،  1380ش.

- عباسي، فرهاد؛ مباني فقه الحديثي شيخ بهايي، حديث انديشه، شماره 17، پاييز و زمستان 1386، ص 16.

- عباسي، مهرداد – آقايي، سيدعلي؛ مباني و روش سيد مرتضي در فهم اخبار آحاد بر تكيه بر كتاب امالي، دو فصلنامه صحيفه مبين، شماره 46، پاييز و زمستان 1388، ص 175.

- عباسی مقدم، مصطفی؛ بررسی متنی و سندی روایت شدّ رِحال؛ حدیث پژوهی، ش8، صص 187- 208، پاییز و زمستان 91.

- عبداللّهی، عبدالکریم؛ بررسی روایاتی درباره قیام پیش از ظهور حضرت مهدی (عج)- مشکوه، ش20، صص 14-34، تابستان 1382.

- عبداللهی عابد، صمد– بیات، جمشید- احسانی اصل، محمّد؛ بررسی متنی سندی روایات عصمت امامان:، حسنا، ش22، صص16-54، پاییز93.

- عبدالمجید، محمود؛ دراسات فی فقه الحدیث و مذهب المحدثین، منبر الاسلام، السنة الثامنة و العشرون، المحرم 1390 - العدد 1، 47-52.

- عبدالمجید، محمود؛ دراسات فی فقه الحدیث و مذهب المحدثین، منبر الاسلام، السنة التاسعة و العشرون، جمادی الثانی 1391، العدد 6، 77-86.

- عرب، مرتضی – طباطبایی، سیدکاظم؛ آفریدگان یا پرورش یافتگان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنایع الله...»، حدیث پژوهی، ش 9، ص225، سال پنجم، بهار و تابستان1392.

- عسکری، سید مرتضی؛ بررسی تطبیقی حدیث شیعه و اهل سنّت، علوم حدیث، ش 12، صص 2- 25، تیر 1378.

- عسکری، سید مرتضی؛ حدیث الکساء فی الصحاح و المسانید و تفاسیر اهل السنة، الفکر الاسلامی، ش 23-24، صص 30-54، 1395 ق./ 1354 ش.

- عصاریور آرانی، محمّد؛ روشهای فقه الحدیث حضرت امام خمینی (ره)، استاد راهنما: محمدتقی دیاری، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، کارشناسی ارشد، 206 ص، 1381.

- علمی اردبیلی، علی – سجادی زاده، سید علی؛ کاوشی در احادیث خمس صحیح البخاری، علوم حدیث، ش 58، زمستان89.

- علی بیک، روح­الله؛ بررسی سندی و محتوایی کتاب سلیم بن قیس، حدیث اندیشه، ش 1، صص 29-48، پائیز 1381.

- علی حامد عبدالرحیم؛ قبس من أنوار النبوة: من فقه الحدیث فی حجة الوداع، الازهر، السنة التاسعة و الستون، ذوالحجة 1417 ، الجزء 12، صص 1750-1755.

- علی محمّدی، طاهره – ناصری مقدّم، حسین؛ تحلیلی فقهی از حدیث نبوی محلل، علوم حدیث، ش45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86.

- عمیدی، سید ثامر هاشم حبیب؛ تطبیق المعاییر العلمیّه لنقد الحدیث علی ما اختلف و تعارض من أحادیث المهدی7 بکتب الفریقین، تراثنا، ش43-44، صص 12-85، رجب 1416 ق.

- عیسی­زاده، نیکزاد؛ منطق فهم روایات تفسیری از منظر علّامه طباطبایی، استاد راهنما: محمود رجبی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مقطع کارشناسی ارشد، 151 ص، 1382 ش.

- غروی نائینی، نهله؛ فقه الحدیث و روشهای نقد متن، تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 294 ص، 1379 ش.

- غروی نائینی، نهله؛ فقه الحدیث در آثار حدیث شناسان شیعه، مطالعات اسلامی دانشکده الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش 58، صص 95- 126، 1381.

- الغفوری، خالد؛ بررسی تحلیلی و انتقادی حدیث "لا نورث"، کوثر معارف، ش16، زمستان89.

- فاطمی موحّد، سید حسین؛ هماهنگی در اخبار فدک، حدیث حوزه، ش2، بهار و تابستان90.

- غلام المهدی صدر، مهدی؛ تأمّلی در امکان فقه الحدیث، حدیث اندیشه، ش 5 و 6، صص 25-36، بهار و تابستان 1382.

- فاکر میبدی، محمّد؛ خطبه غدیریه امام علی7، علوم حدیث، ش 7، صص 180-202، بهار 1377.

- فتاحی زاده، فتحیه؛ مبانی و روشهای نقد حدیث در کتب اربعه، قم: انتشارات دانشگاه قم، 231 ص، چاپ اول، 1385 ش.

- فتّاحی­زاده، فتحیّه؛ فقه الحدیث در «من لایحضره الفقیه»، پژوهشنامه قرآن و حدیث، ش 1، صص 93-105، بهار و تابستان 1382.

- فتاحی­ زاده، فتحیّه؛ شیخ طوسی و شیوه­های تأویل و جمع بین أخبار در کتاب تهذیب الاحکام، علوم حدیث، ش 23، صص 23- 56، 1381 ش.

- فتّاحی‌زاده، فتحیّه؛ اصول الفقه الحدیثی فی الكتب الاربعه، آفاق الحضارة الاسلامیة، ش20، 1428ق.، صص 457-477.

- فخرانی، ابوالسعود احمد؛ اللهجات العربیة فی روایات غریب الحدیث و الآثار، 1417 ق.

- فدکی، جعفر صادق؛ بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن، استاد راهنما: محمد تقی دیاری بیدگلی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 221 ص، 1379.

- فراستخواه، مقصود؛ روش نقد حدیث در تفسیر المیزان، کیهان اندیشه، ش 44، صص 38-50، مهر 1371.

- فضائلی، سیده مریم – نگارش، محمّد؛ تحلیل خطبة پنجاه و یکم نهج البلاغه بر اساس طبقه­بندی سرل از کنش گفتاری، مطالعات اسلامی، ش3/86، صص 81 -118، بهار و تابستان90.

- فقهی زاده، عبدالهادی؛ مجلسی و تأويل روايات، دو فصلنامه اسلام پژوهي، شماره 2، بهار و تابستان 1385، ص 81.

- فقهی زاده، عبدالهادی - قاسمي حامد، مرتضی؛ اقسام حدیث از جنبة دلالت الفاظ در منابع فریقین، سفینه، سال 9، ش 36، پاییز 1391، صص11-28.

- فقهی زاده، عبدالهادی - قاسمي حامد، مرتضی؛ روش ملا محمد تقي مجلسي در شرح روايات در لوامع صاحب قراني، دو فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث، شماره 20، 1392، ص 141.

- فقهی زاده، عبدالهادی -توكلي محمدي، نرجس؛ روش سيدرضي در مواجه با مجازات روايي در المجازات النبويه، فصلنامه علوم حديث، شماره 55، بهار 1389، ص 85-102.

- فقهی زاده، عبدالهادی - معارف، مجيد - آذرخشی، مصطفی؛ معناشناسي «تعمق» در روايات، پژوهش نامه قرآن و حديث، شماره 6، بهار و تابستان 1388، ص 87.

- فقهی زاده، عبدالهادی – خرّمی اجلالی، زهرا؛ علّامه مجلسی و جمع روایات متعارض، علوم حدیث، ش53، پاییز88.

- فقهی زاده، عبدالهادی – عماری الله یاری، زهرا؛ روشهای حلّ تعارض بدوی اخبار در مصابیح الأنوار، حدیث پژوهی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 91، صص 35-54.

- فقیه امامی، سید احمد (معرف: محمد رضا زادهوش)؛ شرح دعای عرفه، میراث حدیث شیعه، دفتر یازدهم، صص 539-548.

- فقیه ایمانی اصفهانی، مهدی؛ حق با علی است، شامل بحث و بررسی پیرامون اسناد و محتوای حدیث «الحقّ مع علیّ و ...»، سازمان انتشارات وزارت ارشاد، چاپ اول، 215 ص، 1368 ش.

- فلسفی، محمّد تقی؛ شرح حدیث معرفت، پیام حوزه، ش 32، صص 35-53، 1378 ش.

- فیروزآبادی، سیّد مرتضی؛ فضائل پنج تن (ترجمه فضائل الخمسة من الصحاح الستة فیروزآبادی)، ترجمه: محمد باقر ساعدی، انتشارات فیروزآبادی، 4 جلد، 2036 ص، چاپ اول، 1374 ش.

- قاضی زاده، کاظم؛ تحلیلی دربارة احادیث غیبت در کتاب الغیبة نعمانی، علوم حدیث، ش45-46، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 86.

- قاضی زاده، کاظم – حسینی، سید حمید؛ تحلیل فرآیند ارزش­های اجتماعی در نهج البلاغه، فصلنامة علوم اسلامی، ش20، زمستان89.

- قدمی، هاجر خاتون؛ غوری در کتاب فقه الحدیث؛ روش و مبانی، کتاب ماه دین، آبان 1392، سال هفدهم، شماره 193، صص 35-41.

- قربان زاده، محمّد؛ تحلیلی نو برای روایات اولین جامع قرآن کریم، آموزه­های قرآنی، ش13، بهار و تابستان 1390.

- قربانی زرین، باقر؛ نگاهی به بهج الصباغه شرح موضوعی نهج البلاغه؛ وقف میراث جاویدان، ش 25 و 26، صص116 - 117، 1378 ش.

- قربانی ‌‌لاهیجی، زین العابدین؛ فقه الحدیث، پرسش زندیق از امام صادق7 درباره ضرورت نبوت و نقش پیامبران، نشریه: مسجد، ش13، 1373 ش.، صص 11-19 و 28.

- قرضاوی، یوسف؛ فهم صحیح سنّت، ترجمه محمد علی آریانژاد، تهران: نشر احسان، چاپ اول، 1379 ش، 192 ص.

-کاردان پور، محمّد حسن؛ معیارهای شناخت احادیث تقیّه آمیز، علوم حدیث، ش 59-60، بهار و تابستان90.

- کاشفی، محمّدعارف؛ بررسی و معنا شناسی تطبیقی حدیث «من مات و لا یعرف امامه...»، کوثر معارف، ش16، زمستان89.

- کاظمی، محمد؛ نقش متون دینی در تبیین واژگان روایات، علوم حدیث، ش 58، زمستان 89.

- کافی، أبوبکر؛ منهج الإمام بخاری فی تصحیح الأحادیث و تعلیلها، إشراف: دکتر حمزه عبدالله الملی باری، بیروت: دارابن حزم، 1412 ق./ 2000 م.

- کافی، عبدالحسین؛ مفهوم عقل از دیدگاه دو شارح اصول کافی، علوم حدیث، ش 26، صص 96-119، زمستان 1381.

- کدکنی، هاشم؛ تطبیق آراء محدثین و أصولیین در تعارض اخبار، استاد راهنما: عادل نادر، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، 130 ص، 1381.

- كريميان، محمود؛ اعتبار و مفهوم سنجي روايات كاستي عقل زنان، فصلنامه علوم حديث، شماره 62، زمستان 1390، ص 90.

- کعبی، قاسم؛ مبانی نقد متن الحدیث عندالفریقین، طلوع، ش8 و9، صص 213-248، دی 1382.

- گلزاری، محمود؛ روان­شناسی و فقه الحدیث، علوم حدیث، پاییز 1379، ش 17، صص43-68.

- گوگدی گلپایگانی، احمد؛ شرحی بر حدیث «إنّ الغضب من الشیطان»، به کوشش رضا استادی، علوم حدیث، ش 26، صص 140-162، زمستان 1381.

- محسنی تبريزی، عليرضا - سليمي، علي؛ تحليل محتواي كيفيِ قياسي و بهره­گيري از آموزه­هاي اسلامي در علوم اجتماعي، فصلنامه روش­شناسي علوم انساني، شماره 72، پاييز 1391، ص 135.

- محقّقیان، حسن؛ مخاطب مستقیم حدیث و تأثیر آن بر صدور، فهم و حجّیّت روایات، حُسنا، سال پنجم، ش18، پاییز 1392، ص 99.

- محمّدی، مجید – اشرف کرمی، علی؛ روش­های نقد احادیث در المیزان علّامه طباطبایی و جامع البیان طبری، اندیشه تقریب، ش24، پاییز89.

- محمّدی ری شهری، محمّد؛ پیش نیازهای حدیث­شناسی، کیهان فرهنگی، ش 212، صص 28- 31، خرداد 1383.

- محمّدی گیلانی، محمّد؛ شرح مناجات شعبانیه، تهران: نشر سایه، چاپ اول، 271 ص.

- محمّدی نیک، محمّد؛ گسترة معنایی «رحمن» و «رحیم» در روایات اهل بیت:، علوم حدیث، ش 59-60، بهار/ تابستان 1390.

- مختاری، رضا؛ حدیث مجدِّد، علوم حدیث، ش 28، صص 97- 113، تابستان 1382.

- مختاری، رضا؛ گذری بر «شرح حدیث جنود عقل و جهل»، آینه پژوهش، ش58، صص 82- 88، مهر و آبان 1378.

- مختاری، علی؛ شرح و تفسیر دعای مکارم اخلاق، پیام حوزه، ش 23- صص 184- 199، 1378ش.

- المدخلی، ربیع بن هادی؛ منهج الإمام مسلم فی ترتیب کتابه الصحیح و دحض شبهات حوله، مکتبة الدار بالمدینة المنورة، چاپ اول، 1408ق./ 1988م.

- مدنی، سید محمود؛ نقد دیدگاههای اهل سنّت دربارة حدیث غدیر، علوم حدیث، ش 7، صص 121-153، بهار 1377.

- مدنی، محمّد محمّد؛ اسباب الإختلاف بین ائمة المذاهب الاسلامیة، رسالة التقریب، ش 1، صص 170-187، مصادر الشریعة الاسلامیة و أسباب الختلاف فیها (القسم الثانی)، ش 2، صص 212-230.

- مدنی، محمّد محمّد؛ اسباب الإختلاف الّتی تختّص بها السنّة، (القسم الثالث) رسالة التقریب، پیاپی:3، صص251-267، شعبان 1414.

- مردانی، مهدی؛ نقش خانوادة حدیث در فهم متون نهج­البلاغة، حدیث حوزه، ش1، زمستان89.

- جعفری، تعلیقات آیت الله جعفری بر اصول کافی، هفده باب از کتاب الحجّة، ترجمه مینا اسکویی، مهدیه مفیدی، سفینه، ش27، تابستان89.

- مردانی، مهدی؛ اعتبارسنجی انگارة ستایش امام علی7 از خلیفة دوم بر پایة خطبة228 نهج البلاغه؛ علوم حدیث، ش 59-60، بهار و تابستان90.

- مردی، عباسعلی؛ معیار نقد حدیث، آینه پژوهش،ش96، صص2-7، بهمن و اسفند 1384.

- مرسی، سیّد عزت- قاضی ابراهیم اسماعیل- اثرم، ابوبکر- منقوش، محمّد عوض؛ ناسخ الحدیث و منسوخه، قاهره: دارالحرمین، چاپ اول، 256 ص، 1999م.

- مروّتی، سهراب- ناصری کریموند، امان الله؛ روش علّامه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیه بر قاعدة سیاق؛ حدیث پژوهی، ش 8، صص 209-232، پاییز و زمستان 91.

- مسجدی، حیدر؛ تطور اللغة و تأثیره علی فهم الحدیث، حدیث حوزه، ش 1، زمستان 89.

- المسجدی، حیدر؛ التصحیف فی متن الحدیث؛ الطبعة الأولی، دار الحدیث للطباعة و النشر، 292 صفحه، قم، 1432ق./ 1389 ش.

- مسجدی، حیدر؛ پژوهشی دربارة «خُذُوا بِما رَوَوْا و ذَرُوا بِما رأَوْا»، علوم حدیث، ش 59-60، بهار و تابستان90.

- مسعودی، عبدالهادی؛ روش فهم حدیث، تهران: انتشارات سمت و دانشکده علوم حدیث، چاپ اول، 262 ص، 1384 ش.

- مسعودی، عبدالهادی؛ تلاش­هاي مجلسي اول در فهم متن، فصلنامه علوم حديث، شماره 34، زمستان 1383، ص 27.

- مسعودی، عبدالهادی؛ از مفهوم تا مقصود، علوم حدیث، ش 35 و36، صص 25-51، 1384 ش.

 - مسعودی، محمّدمهدی؛ مشكل الحديث و سهم آن در مجموعه دانش­هاي حديثی، فصلنامه مشكوة، شماره 107، تابستان 1389، صص 82-98.

- مصباح یزدی، محمد تقی؛ راهیان کوی دوست: شرح حدیث معراج، قم: شفق، 1374 ش.

- مصطفوی، سید حسن؛ شرح حدیث الحقیقة، نشریة پژوهشی دانشگاه امام صادق7، ش 2، صص 11-20، زمستان 1374.

- مطر الهاشمیّ، علی حسن؛ منهج نقد المتن فی تصحیح الرّوایات و تضعیفها؛ الطبعة الأولی، دارالبحار، بیروت، 2009م.

- مطهری (الهامی)، مجتبی؛ درنگی در تأویل روایات؛ علوم حدیث، ش56، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان89، صص 171-205.

- معارف، مجيد؛ رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث، پژوهش دینی، زمستان 1385، شماره 14، صص53-70.

- معارف، مجید؛ معنا شناسی درایة الحدیث در گذر زمان، پژوهش دینی، ش 4، صص 31-49، 1380 ش.

- معارف، مجید؛ ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت:، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، ش1، صص 72-94، بهار 1383.

- معارف، مجید؛ خانواده حدیث و نقش آن در فقه الحدیث، پژوهش دینی، ش 8، صص 46-74، 1383 ش.

- معارف، مجید؛ نقد، ترجمه و تحقیقی بر کتاب «ضوابط مهمّة لحسن فهم السنّة»، پژوهش دینی، ش 5، صص 49-64، 1383 ش.

- معارف، مجید - اوجاقلو، ابوالقاسم؛ تقطیع حدیث، علل و پیامدهای آن، پژوهش دینی، ش 10، صص 63-86، تابستان 1384.

- معارف، مجید؛ اجمال و تبیین در روایات، مطالعات اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش65 و 66، صص223-250، 1383 ش.

- معارف، مجید؛ گونه شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان:، مقالات و بررسیها، ش 79، صص 149-167، بهار 1385.

- معارف، مجید؛ روشهای ابن ابی الحدید در اثبات اصالت نهج البلاغه، مقالات و بررسیها، ش 76، دفتر اول، صص 135-156، پائیز و زمستان 1383.

- معارف، مجيد؛ موضوعات حديثي: ضوابط فهم حديث در لسان اهل­بيت:، دو فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث، شماره 1، بهار 1383، ص 72.

 - معارف، مجيد؛ نقل به معنی در حديث، علل و پيامدهای آن، پژوهش نامه قرآن و حديث، شماره 1، بهار و تابستان 1382، ص 7.

- معارف، مجيد - مدرسي، حميد؛ حلّ تعارض روايات ذبائح اهل كتاب در جوامع حديثي شيعه، پژوهش­نامه قرآن و حديث، شماره 9، پاييز و زمستان 1390، ص 7.

- معارف، مجيد - آذرخشی، مصطفی؛ بررسی حديث تجلي خداوند در قيامت به صور مختلف و نقد برداشت ابن عربي از آن، فصلنامه پژوهش ديني، شماره 21، پاييز و زمستان 1389، ص11.

- معارف، مجيد - آذرخشی، مصطفی؛ جایگاه حدیث «قرب نوافل» در منابع فریقین و بررسی تطبیقی رویکرد عرفا و محدثان نسبت به آن، پژوهش نامه قرآن و حدیث، تابستان و پاییز 1389، شماره 7، صص 7-46.

- معارف، مجید – میرحسینی، یحیی؛ نقد و بررسی حدیثی در فضیلت اهل فارس، علوم حدیث، ش 58، زمستان89.

- معروف الحسنی، هاشم؛ پژوهشی تطبیقی در احادیث بخاری و کلینی، ترجمه عزیز فیضی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، 399 ص، 1373 ش.

- معماری، داود؛ مبانی و روشهای نقد حدیث، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، 439 ص.

- معماری، داود؛ مبانی فقه الحدیثی ملّاصدرا، مطالعات قرآن و حدیث (نشریة دانشگاه امام صادق7)، ش2، تابستان87.

- معماری داود؛ مبانی و روشهای نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه، استاد راهنما: سیّد محمّد باقر حجّتی، دانشگاه تربیت مدرس، پائیز 1379.

- معماری، داود؛ جایگاه و مبانی نقد متن در علوم حدیث، نشریه دانشکده الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش 39-40، صص57-78، فروردین 1377.

- معموری، علی؛ درآمدی بر متن نقد محور احادیث با تکیه بر عقل، رواق اندیشه، ش 12، صص67-82، آذر 1382.

- مفید، محمد بن نعمان؛ سخني درباره حديث «نحن معاشر الانبياء لانورث»، مترجم: محمدرضا آرام، فصلنامه سفينه، شماره 3، تابستان 1383، ص 49.

- مکارم شیرازی، ناصر؛ نفحات الولایة: شرح عصری جامع نهج البلاغه، به کوشش عبدالرحیم حمرانی، قم: مدرسه امام علی بن ابی­طالب7، چاپ اول، عربی.

- ممدوحی کرمانشاهی، حسن؛ شهود و شناخت: ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، 560 ص، فارسی.

- ملكي، ندا؛ يادكردي از استاد علي اكبر غفاري/ فقه الحديث در آثار استاد غفاري، ماهنامه كتاب ماه دين، شماره 191، شهريور 1392، ص 34.

- مناخیم، ج . قیسطر؛ ناخنهای خود را کوتاه کنید (بررسی روایت کهن)، ترجمه عبدالحسین کافی، علوم حدیث، ش 35، صص 149-162، 1384 ش.

- الموسوی، علی عبّاس؛ دراسات فقهيه حديثيه، فقه الحديث عند الفقهاء، فصلنامه فقه اهل البيت:، شماره 57، بهار1389، ص167-190.

- الموسوی، علی عبّاس؛ دراسات فقهيه حديثيه - فقه الحديث عند الفقهاء، فصلنامه فقه اهل البيت:، شماره 58، بهار 1389 ، ص 179-202.

- الموسوی، علی عبّاس؛ فقه الحدیث عند العرفاء: قراءة فی المنهج و الممارسة، المنهاج، خریف 1427، العدد 43، 23 صفحه، صص88 –110.

- الموسوی، علی عباس؛ فقه الحدیث از دیدگاه عرفا، علوم حدیث، ش 39، صص 85-104، بهار 1385.

- موسوی خرسان، سید عبدالمطلب؛ شرح زیارة الغدیر، قم: باقیات، 464 ص، 1385 ش.

- موسوی خمینی، روح الله؛ أربعین حدیث، قم: طه، چاپ اول، 1366 ش.

- موسوی خمینی، روح الله؛ شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ششم، 429 ص، یک جلد، تابستان 1381، فارسی.

- موسوی خمینی، روح الله؛ شرح دعای سحر، ناقد و توصیف کننده: علی مختاری، پیام حوزه، ش 19، صص 132-137، 1377 ش.

- مؤدب، سیدرضا؛ ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر، فصلنامه علمی پژوهشی علوم­انسانی دانشگاه الزهرا3، ش 40، صص 225- 245، دی 1380.

- مودّب، سیدرضا؛ تأمّلی در روایات جواز تبدیل قرآن کریم، مقالات و بررسیها، دفتر75 (1)، صص 123-136، 1383 ش.

- مؤدب، سیدرضا؛ پژوهشی پیرامون روایت «نزول قرآن بر هفت حرف»، نامه مفید، ش 2، صص27-46، تابستان 1374.

- مؤیّدی، سید مجدالدین بن محمد بن منصور؛ فصل الخطاب فی تفسیر خبر العرض علی الکتاب، إعداد: سید محمّدرضا حسینی جلالی، علوم الحدیث، ش 18، صص 185- 212، رجب 1426 ق.

- مهدوی دامغانی، محمود؛ نگاهی به دعای ختم قرآن (دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه)، گلستان قرآن، ش 45، صص 36-37.

قسمت دوم: گلستان قرآن، ش 46، صص 30-32.

- مهدوی دامغانی، محمود؛ نکته­هایی درباره ابن ابی الحدید و شرح نهج البلاغه، وقف میراث جاویدان، ش 25 و 26، صص 58-65، 1378 ش.

- مهدوی راد، محمد علی – دلبری، سید علی؛ آفت تصحيف در روايات و راهكارهای شناسایی آن، فصلنامه علوم حديث، شماره 59-60، بهار و تابستان 1390، صص16-44.

- مهدوی راد، محمد علی – دلبری، سید علی؛ بررسي آسيب تقطيع نادرست در روايات، فصلنامه علوم حديث، شماره 55، بهار 1389، ص 132-157.

- مهریزی، مهدی؛ نقد متن (1) (پیشینة تاریخی)، علوم حدیث، ش26، صص 2- 30، زمستان 1381.

- مهریزی، مهدی؛ نقد متن (2) (حجیّت و اعتبار، ضوابط و قواعد)، علوم حدیث، ش 30.

- مهریزی، مهدی؛ تعارض أخبار، علوم حدیث، ش 9، صص 2- 8، مهر 1377.

- مهریزی، مهدی؛ امام خمینی و فقه الحدیث، علوم حدیث، ش 14، صص 2-25، دی 1378.

- مهریزی، مهدی؛ اجتهاد در فهم نصوص، علوم حدیث، ش 3، صص 2- 9، 1376 ش.

- مهریزی، مهدی؛ موانع فهم حدیث، علوم حدیث، ش8، صص2-6، تیر 1377.

- مهریزی، مهدی؛ زن در روایات حضرت عبدالعظیم حسنی7، علوم حدیث، ش 27، صص 150-168، بهار 1382.

- میراحمدی، سیدرضا– نجفی ایوکی، علی – لطفی مفرد نیاسری، فاطمه؛ تحلیل و بررسی آرایة متناقض نما در نهج­البلاغه، حدیث پژوهی، ش 9، ص 255، سال پنجم، بهار و تابستان1392.

- ميرجليلی، علی محمد؛ وافی: مبانی و روش‌های فقه الحدیثی در آن، چاپ اول، ناشر: مدرسه عالي شهيد مطهری، تهران، 332 صفحه، 1387 ش.

- ميرجليلی، علی محمد؛ روش و مبانی فقه الحدیث، ويراستار: محمود الهام‌بخش، چاپ اول، ناشر: دانشگاه يزد، یزد، 454 صفحه، 1390 ش.

- ميرجليلي، علي محمد؛ مباني فهم حديث از ديدگاه شيخ حرّ عاملي با تأكيد بر كتاب «الفوائد الطوسيه»، دو فصلنامه مطالعات قرآن و حديث، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صص 5-28.

- ميرجليلي، علي محمد؛ راه شناخت علل الحدیث، حدیث پژوهی، پاییز و زمستان 1390، شماره 6، صص 79-114.

- ناصح، علی احمد؛ پژوهشی در اعتبار احادیث تفسیری، پژوهشنامه قرآن و حدیث، ش 1، صص 49-64، بهار و تابستان 1382.

- نُت،آلبرشت؛ ویژگیهای مشترک نقد حدیث نزد محقّقان مسلمان و غربی، ترجمه: مهرداد عباسی- علوم حدیث، ش 39، صص 22-29، بهار1385.

- نجفي، محمد جواد – حاجی، حمزه؛ پژوهشی در اسباب ورود حديث، پژوهش نامه قرآن و حديث، شماره 3، زمستان 1386، صص 119-136.

- نجفی، محمّد صادق؛ أضواء علی الصحیحین، ترجمه: یحیی کمالی بحرانی، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیّة، چاپ دوم، 464 ص.

- نصیری، علی؛ روش­شناسی نقد احادیث؛ چاپ اول، نشر وحی و خِرد، 824 صفحه، بهار1390.

- نصیری، علی؛ بررسی روایات عرضه، حدیث حوزه، ش2، بهار و تابستان90.

- نصیری، علی؛ نگاهی به شرح صدر المتألهین بر اصول کافی، علوم حدیث، ش 24، صص 59-81، تابستان 1381.

- نفیسی، زهرا؛ معیارهای نقد و فهم حدیث در تفسیرالمیزان، استاد راهنما: محمّد علی مهدوی­راد، دانشگاه تربیت مدرس تهران- 1381 ش.

- نفیسی، زهرا؛ روش علّامه شوشتری در نقد سند، علوم حدیث، ش 10، صص 71-102، 1377.

- نفیسی، شادی [زهرا]؛ علّامه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب النزول، نشریه تخصّصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 4 و 5، صص 69- 100، 1381.

- نفیسی، شادی[زهرا]؛ معیارهای نقد متن در ارزیابی احادیث، مقالات و بررسیها، ش 70، صص 13-44، مهر 1380.

- نفیسی، شادی[زهرا]؛ معیارهای شناخت احادیث موضوع در «الاخبار الدخیلة»، آینه پژوهش، ش59، صص26-43، آذر 1378.

- نقي زاده، حسن؛ فقه الحدیث: راه‌كارها و نمونه‌ها، ويراستار: مهدی جلالی، چاپ اول، به ‏نشر، مشهد،200 صفحه،1390 ش.

- نقی­زاده، حسن، اخبار طینت، مطالعات اسلامی، ش72، صص 183-212، تابستان 1385.

- نقی­زاده، حسن؛ حدوث و قدم نفس در آیینه قرآن و حدیث، مطالعات اسلامی، ش 51 و 52، صص 153-176، بهار و تابستان 1380.

- نقي­زاده، حسن – كرمي، فاطمه؛ روايات تفضيل در اصول الكافی، هم ساز يا ناسازگار، علوم حديث، شماره64، تابستان 1391، ص 57.

- نقی زاده، حسن – موسوی نیا، سعیده سادات؛ بررسی مصداق "دابّة الأرض" در روایات فریقین، علوم حدیث، ش 53، پاییز 88.

- نکونام، محمد رضا؛ صحیفه عشق، قم: ظهور شفق، چاپ اول، 519 ص، فارسی.

- نورانی یگانه قمی، محمّد علی؛ مجالس الصائمین: شرح خطبة شعبانیه رسول اکرم6، قم: دارالتفسیر، چاپ اول، 473 ص، فارسی.

- والازاده، ابوالفضل- حافظیان، ابوالفضل؛ نگاهی به کتاب «جوامع الکلام فی دعائم الإسلام»، سفینه، ش 4، صص 115-136، تابستان 1383.

- هاردی، یاول؛ أحادیث اسلام: درک حدیث، لندن: آی. بی. تاوریس، ترجمة لاتین: traditional of Islam Understanding the Hadith، 320 ص، انگلیسی.

- هاشم زاده، حجّت؛ اربعين شيخ بهايي، حديث انديشه، شماره 17، پاييز و زمستان 1386، ص 113.

- هدایی، ابوتراب؛ کتاب و عترت: شرحی دربارة حدیث ثقلین، مشهد، 1365 ش.

- هزار، علیرضا؛ حدیث عرض دین و مفاد آن، علوم حدیث، ش 27، صص 137-149، بهار 1382.

- همدانی درود آبادی، سید حسین؛ شرح زیارت جامعة کبیره ترجمه الشموس الطالعة، قم، چاپ اول، 720 ص، فارسی. (عنوان متن: الشموس الطالعة من مشارق الزیارات الجامعة).

 

 

کتابنامه

1. جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، به کوشش احمد بن عبدالغفور عطار؛ چاپ چهارم، دارالعلم للملايين، بيروت، 1407 ق.

2. سلیمانی، داوود؛ فقه الحدیث و نقد الحدیث، روش­شناسی نقد و فهم سنّت، چاپ اول، فرهنگ و دانش، تهران، 1385ش.

3. _________؛ «بررسی نسبت فقه الحدیث با درایة الحدیث»، مقالات و بررسیها، دفتر72، صص51-60، زمستان، 1381.

4. فیض کاشانی، الوافی، بی­چا، بی­نا، اصفهان، 1365.

5. کلینی، محمّد بن یعقوب؛ الکافی، تحقیق علی اکبر غفّاری، دارالکتب الإسلامیّة، تهران، 1363ش.

6. مسعودی، عبدالهادی؛ روش فهم حدیث، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1384ش. 

 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: