اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
نمایة دوره چهاردهم سفینه (شماره­های 53-56) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 56
سه شنبه ، 19 دی 1396 ، 10:47

نمایة دوره چهاردهم سفینه (شماره­های 53-56)

1. فهرست مطالب به ترتیب شماره­ها

شماره 53

سرمقاله 5         

مقالات        

بررسی شواهد منتقله بودن و نااستواری روایت خنده حام بن نوح در تفسیر مجمع البیان ـ کامران اویسی، دکتر سید رضا مؤدب 10

بررسی نامة امام هادی7 به اهالی اهواز از دیدگاه روش‌شناسی کلامی‌ـ دکتر محمدمهدی کرباسچی، گیتا حُرّی رضایی 32

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد ـ دکتر عباس همامی، دکتر سمیه خلیلی آشتیانی 66 

ارتباط علم پیشین و اختیار عباد در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی ـ عباس شاه‌منصوری 100

تباین علم خداوند با علوم مخلوقی؛ تنها راه حلّ اشکال جبر برخاسته از علم پیشین الهی ـ دکتر علیرضا رحیمیان، سعید رحیمیان 125

منبع‌شناسی بداء و موضوع‌های مرتبط با آن ـ دکتر زهره اخوان مقدم، سید مجید نبوی 152

نکته پژوهشی

وقفة نقدیة مع زیارة الجامعة ـ الدکتورسید خلیل باستان 178

شماره 54         

سرمقاله 5         

مقالات        

واکاوی نظریه اعیان ثابته نزد ابن عربی با روایات امامیه ـ دکتر علی‌اکبر نصیری، فاطمه معظمی گودرزی 11

«علم پیشین الهی و اختیار انسان»؛ آیه‌ای برای تنزیه خداوند متعال ـ دکتر علیرضا رحیمیان، سعید رحیمیان 37

همراهی توحید و عدل در آیات و روایات ـ دکتر مصطفی آذرخشی 60

مبانی عدل (حسن و قبح عقلی و توحید افعالی) ـ دکتر سید حسن افتخارزاده، محمدرضا نوروزی  78

اهل بیت و مقابله با تفویض‌گرایی: انتقاد از تفویض‌گرایی در کنار انتقاد از جبرگرایی ـ مهدی قندی، مهدیه رجایی 108

بررسی جایگاه اخبار طینت در میان معارف شیعه ـ محمدجعفر اسلامی، حسین جلیلی 131

بایسته‌های پژوهشی

بایسته‌های پژوهشی در حوزه عدل خداـ دکتر علی نقی خدایاری 158                     

گزارش و معرفی

نقد و بررسی کتاب «جبر و اختیار» اثر محمدتقی جعفری- دکتر آزاده عباسی166

شماره 55           

سرمقاله 5

مقالات        

 

فلسفة تفاوت‌های جنسیتی از منظر عدل الهی ـ نهله غروی نائینی، راحله کاردوانی 8                    

 

بازنگری حدیث تردّد ـ مهناز فرحمند 25                                                                        

 

چیستی عدل – مجید میلانی47                                                               

 

گزارشي انتقادي از ديدگاه ويليام راو در باب مسئلۀ قرينه‌اي شرّ - اميرمهدي بخشي‌زاده 91                       

 

بداء در نصوص وحیانی و آراي فلسفيان؛ پژوهشی تطبیقی - دکتر علیرضا بهشادفر 148                                

 

شماره 56

سرمقاله  5          

مقالات        

روابط بینامتنیّت حکمت­های نهج­البلاغه با آیات قرآن- دکتر مینا جیگاره، زهرا  صادقی 9

معرفی «الخرائج و الجرائح» در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی- دکترمحمدرضا رسولی راوندی 26 

الغیبة شیخ طوسی؛ بین کلام و حدیث -علیرضا منفرد 46

«اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» اثری وزین در منظومه حدیثی شیعه- دکتر مجید معارف، مریم گوهری 61 

نگاهی دیگر به جامع احاديث شيعه دکترجمال فرزندوحي، امیر فتاحی 84

گزارش و معرفی

کتاب­شناسی پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر- اعظم صادقی­نیا 115     

نکته پژوهشی

نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها- دکترسید مرتضی موسوی گرمارودی 146

2. نمایه مقالات به ترتیب عنوان

«اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» اثری وزین در منظومه حدیثی شیعه-  دکتر مجید معارف، مریم گوهری 61/56

ارتباط علم پیشین و اختیار عباد در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی ـ عباس شاه‌منصوری 100/53      

اهل بیت و مقابله با تفویض‌گرایی: انتقاد از تفویض‌گرایی در کنار انتقاد از جبرگرایی ـ مهدی قندی، مهدیه رجایی 108/54

بازنگری حدیث تردّد ـ مهناز فرحمند 25/55                                                                         

 

بایسته‌های پژوهشی در حوزه عدل خداـ دکتر علی نقی خدایاری 158/54                   

 

بداء در نصوص وحیانی و آراي فلسفيان؛ پژوهشی تطبیقی- دکتر علیرضا بهشادفر 148/55

 

 

 

بررسی جایگاه اخبار طینت در میان معارف شیعه ـ محمدجعفر اسلامی، حسین جلیلی 131/54         

بررسی شواهد منتقله بودن و نااستواری روایت خنده حام بن نوح در تفسیر مجمع البیان ـ کامران اویسی، دکتر سید رضا مؤدب 10/53                                                                           

بررسی نامة امام هادی7 به اهالی اهواز از دیدگاه روش‌شناسی کلامی‌ـ دکتر محمدمهدی کرباسچی، گیتا حُرّی رضایی

32/53

تباین علم خداوند با علوم مخلوقی؛ تنها راه حلّ اشکال جبر برخاسته از علم پیشین الهی ـ دکتر علیرضا رحیمیان، سعید رحیمیان 151/53

 

چیستی عدل – مجید میلانی47/55                              

 

روابط بینامتنیّت حکمت­های نهج­البلاغه با آیات قرآن- دکترمینا جیگاره، زهرا صادقی 9/56                                                                               

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد ـ دکتر عباس همامی، دکتر سمیه خلیلی آشتیانی  66/53

الغیبة شیخ طوسی؛ بین کلام و حدیث - علیرضا منفرد  46/56

 

فلسفة تفاوت‌های جنسیتی از منظر عدل الهی ـ نهله غروی نائینی، راحله کاردوانی  8/55

 

کتاب­شناسی پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر- اعظم صادقی­نیا  115/56     

گزارشي انتقادي از ديدگاه ويليام راو در باب مسئلۀ قرينه‌اي شرّ - اميرمهدي بخشي‌زاده 91/55

مبانی عدل (حسن و قبح عقلی و توحید افعالی) ـ دکتر سید حسن افتخارزاده، محمدرضا نوروزی78/54 

معرفی «الخرائج و الجرائح» در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی- دکتر محمدرضا رسولی راوندی 26/56 

منبع‌شناسی بداء و موضوع‌های مرتبط با آن ـ دکتر زهره اخوان مقدم، سید مجید نبوی 152/53

نقد و بررسی کتاب «جبر و اختیار» اثر محمدتقی جعفری- دکتر آزاده عباسی 166/54

نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها- دکترسید مرتضی موسوی گرمارودی 146/56

نگاهی دیگر به جامع احاديث الشيعه- دکترجمال فرزندوحي، امیر فتاحی 84/56

واکاوی نظریه اعیان ثابته نزد ابن عربی با روایات امامیه ـ دکتر علی‌اکبر نصیری، فاطمه معظمی گودرزی 11/54

وقفة نقدیة مع زیارة الجامعة ـ الدکتورسید خلیل باستان 178/53

همراهی توحید و عدل در آیات و روایات ـ دکتر مصطفی آذرخشی60/54

3. نمایه مقالات به ترتیب نام پدیدآوران

آذرخشی، مصطفی

همراهی توحید و عدل در آیات و روایات 60/54

اخوان مقدم، زهره

منبع‌شناسی بداء و موضوع‌های مرتبط با آن 152/53

اسلامی، محمد جعفر

بررسی جایگاه اخبار طینت در میان معارف شیعه 131/54

افتخارزاده، سید حسن

مبانی عدل (حسن و قبح عقلی و توحید افعالی) 78/54 

اویسی، کامران       

بررسی شواهد منتقله بودن و نااستواری روایت خنده حام بن نوح در تفسیر مجمع البیان 10/53

باستان، سید خلیل

وقفة نقدیة مع زیارة الجامعة 178/53

بخشی زاده، امیرمهدی

گزارشي انتقادي از ديدگاه ويليام راو در باب مسئلۀ قرينه‌اي شرّ 91/55

بهشادفر، علیرضا

بداء در نصوص وحیانی و آراي فلسفيان؛ پژوهشی تطبیقی  48/55

جلیلی، حسین

بررسی جایگاه اخبار طینت در میان معارف شیعه 131/54

 

جیگاره، مینا

روابط بینامتنیّت حکمت­های نهج­البلاغه با آیات قرآن 9/56                                                                                

حری رضایی، گیتا

بررسی نامة امام هادی7 به اهالی اهواز از دیدگاه روش‌شناسی کلامی‌ 32/53

خدایاری، علی نقی

بایسته‌های پژوهشی در حوزه عدل خدا 158/54     

خلیلی آشتیانی، سمیه

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد 66/53

رجایی، مهدیه

اهل بیت و مقابله با تفویض‌گرایی: انتقاد از تفویض‌گرایی در کنار انتقاد از جبرگرایی 108/54

رحیمیان، سعید

تباین علم خداوند با علوم مخلوقی؛ تنها راه حلّ اشکال جبر برخاسته از علم پیشین الهی 151/53

رحیمیان، علیرضا

تباین علم خداوند با علوم مخلوقی؛ تنها راه حلّ اشکال جبر برخاسته از علم پیشین الهی 151/53

رسولی راوندی، محمد رضا

معرفی «الخرائج و الجرائح» در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی 26/56

شاه منصوری، عباس

ارتباط علم پیشین و اختیار عباد در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی  100/53

صادقی، زهرا

روابط بینامتنیّت حکمت­های نهج­البلاغه با آیات قرآن 9/56                                             

صادقی نیا، اعظم

کتاب­شناسی پژوهش­های فقه الحدیثی معاصر 115/56 

عباسی، آزاده

نقد و بررسی کتاب «جبر و اختیار» اثر محمدتقی جعفری 166/54

غروی نایینی، نهله

 

فلسفة تفاوت‌های جنسیتی از منظر عدل الهی  8/55

 

فتاحی، امیر

نگاهی دیگر به جامع احاديث الشيعه 84/56

فرزند وحی، جمال

نگاهی دیگر به جامع احاديث الشيعه 84/56

فرحمند، مهناز

 

بازنگری حدیث تردّد 25/55

 

قندی، مهدی

اهل بیت و مقابله با تفویض‌گرایی: انتقاد از تفویض‌گرایی در کنار انتقاد از جبرگرایی 108/54

کاردوانی، راحله

 

فلسفة تفاوت‌های جنسیتی از منظر عدل الهی 8/5                  

 

کرباسچی، محمد مهدی

بررسی نامة امام هادی7 به اهالی اهواز از دیدگاه روش‌شناسی کلامی  32/53

گوهری، مریم

«اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» اثری وزین در منظومه حدیثی شیعه61/56

معارف، مجید

«اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» اثری وزین در منظومه حدیثی شیعه  61/56

معظمی گودرزی، فاطمه

واکاوی نظریه اعیان ثابته نزد ابن عربی با روایات امامیه 11/54

منفرد، علیرضا

الغیبة شیخ طوسی؛ بین کلام و حدیث 46/56

مؤدب، سید رضا    

بررسی شواهد منتقله بودن و نااستواری روایت خنده حام بن نوح در تفسیر مجمع البیان 10/53

موسوی گرمارودی، سید مرتضی

نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها  146/56

میلانی، مجید

 

چیستی عدل 47/55

 

نبوی، سید مجید

منبع‌شناسی بداء و موضوع‌های مرتبط با آن 152/53 

نصیری، علی اکبر

واکاوی نظریه اعیان ثابته نزد ابن عربی با روایات امامیه 11/54

نوروزی، محمد رضا

مبانی عدل (حسن و قبح عقلی و توحید افعالی)  78/54 

همامی، عباس

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد 66/53

 

 

 

 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: