اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
نمايه سفينه، دوره دهم (شماره‌های 37 تا 40) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 40
دوشنبه ، 11 خرداد 1394 ، 09:13

نمايه سفينه، دوره دهم (شماره‌های 37 تا 40)

                حميد سليم‌گندمى [1]*

 

1 . مقدّمه

    1ـ 1) نمايه (=Index ) در اصطلاح كتابدارى، راهنمايى براى مواد يا مطالبى است كه به ترتيبى غير از ترتيب اصلى مواد يا مطالب، تنظيم شده باشد. نمايه موضوعى عبارت از كليدواژه‌هاى موضوعى است كه برحسب حروف الفبا تنظيم مى‌شود و شماره صفحه يا صفحات حاوى آن موضوع، در مقابل آن قرار مى‌گيرد. 1[2]

   1ـ2) هدف از نمايه، فراهم‌كردن ابزارهاى كارآمد براى كمك به كاربر در پيداكردن اطّلاعات درون مدرك است. 2[3]

  1ـ3) روش نمايه‌سازى: براى تهيّة نماية موضوعى مقالات منتشر شده در چهار شماره فصلنامه سفينه، متن مقالات، گزارش و معرّفى، نكته‌هاى پژوهشى و اسناد و متون، مطالعه و كليدواژه‌هايى از متن استخراج يا متناسب با متن، انتخاب شده است. با توجّه به فشردگى موضوعات، از موضوعاتى كه به طور متوسّط در حدّ يك صفحه يا 2 پاراگراف بلند ارائه شده باشند، كليدواژه‌ها انتخاب شده و در نمايه به عنوان مدخل وارد شده‌اند.

  1ـ 4) ويژگي‌ها و ساختار: در مجموع تعداد 39 عنوان در قالب‌های: مقاله، گزارش و معرّفى، سرمقاله، اسناد و متون و بایسته پژوهشى نمايه‌سازى شده است.

    ـ نمايه حاضر به لحاظ پوشش زمانى، 4 شماره فصلنامه سفينه، از شماره 37 (زمستان 1391) تا شماره 40 (پاييز 1392) يعنى يك دوره يكساله ]سال دهم[ را شامل مى‌شود.

   ـ ساختار نمايه نيز شامل: 1. نمايه عناوين در دو بخش: الف به ترتيب شماره‌هاى 37 تا 40 سفينه و ب. به ترتيب الفباى عنوان، 2. نمايه پديدآور  3. نمايه موضوع است.

   ـ در نمايه پديدآور ذيل نام هر پديدآور، در صورتى كه او نقشى غير از مؤلّف داشته باشد، نقش خاص پديدآور در پرانتز (  ) آورده شده است.

   ـ در مورد گزارشهاى معرّفى كتاب ـ چنانچه گزارش، عنوان خاصى نداشته باشد ـ در نمايه پديدآور، پس از عنوان كتاب، نشريه يا پايان‌نامه معرّفى شده در قلّاب [ ]، معرّفى كتاب، معرّفى نشريه يا معرّفى پايان‌نامه آمده است. در نمايه عنوان نيز پس از عنوان و مؤلّف كتاب يا نشريه يا پايان‌نامه معرّفى شده در داخل قلاب، از عبارت ]معرّفى كتاب[ ]معرّفى نشريه[ ]معرّفى پايان‌نامه[ استفاده شده است.

   ـ براى جلوگيرى از تكرار واژه‌ها در مدخلها از نشانگر «~» استفاده شده است.

   ـ حتّى‌المقدور صورت مفرد واژه‌ها به‌كار رفته و در هنگام ضرورتِ استفاده از واژه‌هاى جمع، شكل جمع سالم به‌كار برده شده است كه لااقل از رديف الفبايى شكل مفرد فاصله نداشته باشد؛ و همچنين از پسوند «هاـ هاى» در داخل قلّاب [ ] استفاده شده است. بنابراين پسوند «ها» در ترتيب الفبا قرار نمى‌گيرد.

   ـ در صورتى كه شكل جمع مكسّر كلمه‌اى رايج بوده، ناگزير از جمع مكسّر استفاده شده است.

   ـ براى تسهيل و تسريع در بازيابى اطّلاعات از ارجاعات «نگاه كنيد به» با علامت Ñ و «نيز نگاه كنيد به» با علامت نيز Ñ  استفاده شده است.

  ـ در صورتى كه از پاورقى‌ها نيز نمايه يا كليد واژه موضوعى انتخاب شده باشد، حرف (پ) در كنار شماره صفحات به كار رفته است.

  ـ از عبارات عربى، كليد واژه فارسى تهيّه شده است.

  ـ ال (الف و لام) حرف تعريف در رديف الفبا محسوب نشده است؛ جز در موارد خاص و اسم اشهر.

  ـ به منظور پرهيز از عبارت‌سازى، از برخى تك واژه‌ها به عنوان واژه توضيحى، در داخل پرانتز استفاده شده است. مانند (فرقه)، (منطقه جغرافیایی)

  ـ در مواردى كه دوره‌هاى تاريخى در ذيل مدخلها اولويت داشته باشد، حروف الفبا ملاك ترتيب نبوده و دوره تاريخى ملاك ترتيب قرار گرفته است.

   ـ در مواردی که اعداد – مثلاً شماره‌های جلد عناوین کتاب و یا سه- در ذیل مدخل‌های اصلی قرار گرفته باشد، حروف الفبایی اعداد (یک، دو،~-) ملاک ترتیب نبوده و ترتیب عددی ملاک تنظیم قرار گرفته است.

   ـ در صورتى‌كه موضوع مورد نظر در چند صفحه متوالى باشد، ميان شماره صفحات از خطّ فاصله استفاده شده است. مانند 46ـ22/37 يعنى سفينه شماره 37 صفحات 22 تا 46.

   ـ در مواردى كه معرّفى، نقد و بررسى و يا موضوعى خاص درباره كتاب، رساله، پايان‌نامه يا نشريه خاصّى مطرح بوده، عنوان اثر، مدخل واقع شده و كلمه كتاب، رساله، پايان‌نامه يا نشريه در داخل قلّاب [ ] نوشته شده است.

   ـ به طور كلّى، آنچه داخل قلّاب قرار گرفته است، در رديف ترتيب الفبايى قرار نمى‌گيرد.

   ـ مهم‌ترين اصل در نمايه، بازيابى اطّلاعات با سرعت و دقّت مطلوب، در يك مجموعه هماهنگ شده است. لذا براى رعايت هماهنگى، زبان مصنوعى و واژگان مهار شده بيش از زبان طبيعى كاربرد دارد؛ ولى در بازيابى (متن‌هاى) آزاد، با توجّه به نوع مخاطبان، به نظر مى‌رسد تلفيقى از زبان طبيعى و زبان مصنوعى لازم است. در اين ميان، ارجاعات نقش ويژه‌اى پيدا مى‌كند.

   بنابراين، با توجّه به تأكيد بر استفاده بيشتر و به‌كارگيرى زبان طبيعى در نمايه، وجود برخى ناهماهنگى‌ها بين كليدواژه‌هاى نمايه دوره‌هاى قبل و نمايه اين دوره ناگزير مى‌باشد. اميد كه در نمايه در همكرد دوره‌اى دوره‌هاى مختلف با ارجاعات مناسب، هماهنگى بيشترى ايجاد شود و ضمن تأكيد بر استفاده كاربردى به طريق زبان طبيعى، از زبان مصنوعى و واژگان مهار شده نيز بهره بيشترى گرفته شود تا به عنوان نمايه‌اى استاندارد در حوزه علوم اسلامى مطرح شود و در كلاسهاى درسى و دانشگاهى نيز به مثابه الگويى عملى براى دانشجويان، مورد استفاده قرار گيرد.

   ـ معمولا در ساختار نمايه‌هاى موضوعى، از كد عناوين مقالات استفاده مى‌شود و در مقابل هر كليد واژه موضوعى، شماره‌هاى مربوط به عناوين مقالات مختلف ارائه مى‌شود. جستجو كننده بايد ضمن مراجعه به مشخّصات ارائه شده در مقابل كد عناوين مقالات، به اصل مقاله مراجعه كند و با تورّق در كلّ مقاله، موضوع مورد نظر را بيابد.

  ـ در اين نمايه به دو دليل، از كد عنوان و ارجاع به كد عناوين، استفاده نشده است: 1. فقط يك عنوان نشريه در نمايه‌سازى مطرح بوده است. 2. تسريع و تسهيل در بازيابى اطّلاعات، مبناى اصلى اين نمايه است؛ لذا در مقابل هر كليد واژه به ترتيب «شماره نشريه / شماره صفحه يا صفحات» آورده شده است. بنابراين، مراجعه كننده مستقيماً به صفحه يا صفحات موضوع مورد نظر راهنمايى مى‌شود.

* * *

   مطمئنّاً ميزان آشنايى نمايه‌ساز به موضوعات نمايه بسيار حائز اهمّيّت است و به تناسب ميزان آشنايى با موضوع، ضريب دقّت در تعيين كليد واژه‌هاى اصلى با بار اطّلاعات لازم و توجّه به ريزش اطّلاعات كاذب، بالاتر خواهد بود.

   در تهيّه اين نمايه، تقريبآ همه شرايط مذكور لحاظ شده و سعى شده است با تسلّط نسبت به موضوعات علوم قرآنى و حديث ـ با توجّه به تحصيلات كارشناسى نگارنده در رشته الهيّات و معارف اسلامى ـ نمايه نسبتآ جامعى تدوين گردد.

   در عين حال، ادّعايى بر سهو و خطا و تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و اشتباه در نمايه نشده است. به همين دليل، از بزرگواران و صاحب‌نظران در رشته‌هاى علوم قرآن و حديث و علوم كتابدارى و اطّلاع‌رسانى و ديگر پژوهشگران تمنّا دارد با تذكّرها و راهنمايى‌هاى خود، نگارنده را از طريق آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ، در تهيّه و تدوين نمايه‌هاى شماره‌هاى بعدى، يارى فرمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. نمايه عنوان

2ـ 1) به ترتيب شماره‌هاى فصلنامه سفينه

شماره 37 (سال دهم، زمستان 1391، ويژه حدیث)

تعلیقات آیت الله شیخ محمدرضا جعفری بر اصول کافی: هشت باب از کتاب الحجة/ ترجمه مینا اسکویی   20ـ 11 / 37

بررسی صدور ادعیه ماه رمضان بر اساس مصباح المتهجد /مهدی مهریزی، مریم ایمانی جو 46 ـ 21 / 37

مأخذیابی و معنا شناسی حدیث لا تسبوا الدهر فان لله هو الدهر/ مصطفی آذرخشی، مسعود محمد اسماعیلی

57 ـ 47/37

تقابل عالمان زیدی کوفه در نیمه اول قرن دوم با باور به امامت الاهی اهل بیت:/ سیدعبدالحمید ابطحی92ـ 58/37

فضای تاریخی عرضه و تبیین معارف دین از سوی اهل بیت: با تأکید بر آموزه‌های روایی/ سیدمصطفی مطهری121ـ 93/ 37

مستدرکی بر نهج البلاغه در میان نسخه‌های خطی نهج البلاغه / محمدجعفر اسلامی

 157ـ 138/ 37

معرفی معجم احادیث الامام المهدی7 در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی/ مجید معارف، فرزانه روحانی مشهدی 174-158/37

اعتبار و تداول کتاب الغیبة نعمانی/مرتضی نادری 187-175/37

شماره 38(سال دهم، بهار 1392، ویژه علامه امینی)

کاوشی در نقدهای علامه امینی بر ابن تیمیه / امیر توحیدی، میرعماد شریف

46-15/38

شیوه‌های بررسی حدیث در نظر علامه امینی/ نوشته جاسم فلاح رزاق؛ ترجمه صالحه سکوت 68-47/38

سخنی در باب اخلاق و آشنایی با کتاب تحف العقول/ نوشته علامه امینی؛ ترجمه حسین علیزاده 77-69/38

تعلیقات و استدراکات علی کتاب الغدیر/ محمدرضا جعفری 105-78/38

غدیریتان جدیدتان للشیخ محمد مؤمن الجزائری و الشیخ محمد جعفر القاضی/ سید حسین مرعشی 120-106/38

بررسی واقعه غدیر در شعر شاعران مسیحی/حسن مجیدی، زینب شریفان

136-121/38

دو نکته درباره علامه امینی/ محسن صادقی 143-137/38

نظرة علی کتاب المقاصد العلیة/ قیس بهجت العطار 161-144/38

راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش/ حمید سلیم گندمی 190-162/38

شماره 39 (سال دهم، تابستان 1392، ویژه پژوهش‌های رضوی)

امام‌شناسی در محضر حضرت امام علی بن موسی الرضا7/ اصغر غلامی

37-10/39

تفسیر امام رضا7 در منابع اهل سنت/ سید مصطفی مطهری 62-38/39

بررسی و تحلیل ولایت‌عهدی در سیره امام رضا7/ سیدمحمدرضا حسینی‌جلالی؛ مترجم فهیمه فهیمی نژاد 82-63/39

توحید تنزیهی در کلام رضوی/ محسن احتشامی‌نیا 109-83/ 39

نگاهی گذرا بر علم بلامعلوم در احادیث امام رضا7/ محمد بیابانی اسکویی 130-110/39

پنج نکته در توحید از منظر امام رضا7/ اسماعیل تاج بخش 140-131/39

خورشید شرق: کتابی در شناخت جناب فضل بن شاذان نیشابوری/ عبدالحسین طالعی 152-141/39

الرسالة‌المأمونیة/ عباسقلی شریف‌رازی؛ تصحیح محمدحسین نجفی 172-153/39

بایسته [های] پژوهشی رضوی/ محسن صادقی 180-173/39

بایسته[های] پژوهشی ادبیات‌رضوی/ رضا بیات 188-181/39

شماره 40 (سال دهم، پائیز 1392، ویژه پژوهش‌های رضوی)

پژوهشی در تراث رضوی7 بر مبنای رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی/ سید مصطفی مطهری 39-10/40

بینونت خالق و مخلوق با تأکید بر مناظره عمران صابی با امام رضا7 / برگرفته از درس گفتارهای آیت‌الله سید جعفر سیدان/ اصغر دوازده امامی مطلق 54-40/40

مروری بر رساله جوامع الشریعة امام رضا7 و ارزیابی سندی و دلالی آن/ محسن احتشامی نیا، فهیمه فهیمی نژاد 74-55/40

شرح خطبه الرضا7 فی التوحید/ سید نعمت‌الله جزائری؛ تحقیق عبدالحسین طالعی 96-75/40

تخمیس دالیة المتنبی و تخمیس الحماسة اللامیة للعمرّی/ محمدصالح حائری مازندرانی؛ به کوشش سیدمحمد حسینی لرگانی

118-97/40

بایسته‌های پژوهشی رضوی در حوزه عقاید/ محمد بیابانی اسکویی 142-119/40

نگاهی به موسوعه الامام الرضا7/ محمود ملکی تراکمه‌ای 161-143/40

نمایه سفینه دوره دهم (شماره‌های 37-40) / حمید سلیم گندمی190-162/40

2-2) به ترتیب الفبای عناوین

اعتبار و تداول کتاب الغیبة نعمانی/ مرتضی نادری 187-175/37

امام‌شناسی در محضر حضرت امام علی بن موسی الرضا7/ اصغر غلامی 37-10/39

بایسته‌های پژوهشی ادبیات رضوی/ رضا بیات 188-181/39

بایسته‌های پژوهشی رضوی/ محسن صادقی 180-173/39

بایسته‌های پژوهشی رضوی در حوزه عقاید/ محمد بیابانی اسکویی 142-119/40

بررسی صدور ادعیه ماه رمضان براساس مصباح المتهجد/ مهدی مهریزی، مریم ایمانی جو 46-21/37

بررسی واقعه غدیر در شعر شاعران مسیحی/ حسن مجیدی، زینب شریفان 136-121/38

بررسی و تحلیل ولایت‌عهدی در سیره امام رضا7/‌‌سیدمحمدرضا حسینی جلالی؛ مترجم فهیمه فهیمی نژاد 82-63/39

بینونت خالق و مخلوق با تأکید بر مناظره عمران صابی با امام رضا7 / برگرفته از درس گفتارهای آیت الله سید جعفر سیدان/ اصغر دوازده امامی مطلق 54-40/40

پژوهشی در تراث رضوی7 بر مبنای رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی/ سید مصطفی مطهری 39-10/40

پنج نکته در توحید از منظر امام رضا7/ اسماعیل تاج بخش 140-131/39

تخمیس دالیة المتنبی و تخمیس الحماسة اللامیة للعمرّی/ محمدصالح حائری مازندرانی؛ به کوشش سیدمحمد حسینی لرگانی

 118-97/40

تعلیقات آیت الله شیخ محمدرضا جعفری بر اصول کافی: هشت باب از کتاب الحجة/ ترجمه مینا اسکویی 20-11/37

تعلیقات و استدراکات علی کتاب الغدیر/ محمدرضا جعفری/ 105-78/38

تفسیر امام رضا7 در منابع اهل سنت/ سید مصطفی مطهری 62-38/39

تقابل عالمان زیدی کوفه در نیمه اول قرن دوم با باور به امامت الاهی اهل بیت: / سیدعبدالحمید ابطحی 92ـ 58/37

توحید تنزیهی در کلام رضوی/ محسن احتشامی نیا 109-83/39

خورشید شرق: کتابی در شناخت جناب فضل بن شاذان نیشابوری/ عبدالحسین طالعی 152-141/39

دو نکته درباره علامه امینی/ محسن صادقی 143-137/38

راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش/ حمید سلیم گندمی 192-162/38

الرسالة المأمونیة/‌‌‌ عباسقلی شریف‌رازی؛ تصحیح محمدحسین نجفی 172-153/39

سخنی در باب اخلاق و آشنایی با کتاب تحف العقول/ نوشته علامه امینی؛ ترجمه حسین علیزاده 77-69/38

شرح خطبه الرضا7 فی التوحید/ سید نعمت الله جزائری؛ تحقیق عبدالحسین طالعی

 96-75/40

شیوه‌های بررسی حدیث در نظر علامه امینی/ نوشته جاسم فلاح رزاق؛ ترجمه صالحه سکوت68-47/38

غدیریتان جدیدتان للشیخ محمد مؤمن الجزائری و الشیخ محمد جعفر القاضی/ سیدحسین مرعشی 120-106/38

فضای تاریخی عرضه و تبیین معارف دین از سوی اهل بیت: با تأکید بر آموزه‌های روایی/ سیدمصطفی مطهری 121ـ93/ 37

کاوشی در نقدهای علامه امینی بر ابن تیمیه / امیر توحیدی، میرعماد شریف 46-15/38

مأخذیابی و معنا شناسی حدیث لا تسبوا الدهر فان لله هو الدهر/ مصطفی آذرخشی، مسعود محمد اسماعیلی 57 ـ 47/37

مروری بر رساله جوامع الشریعة امام رضا7 و ارزیابی سندی و دلالی آن/ محسن احتشامی نیا، فهیمه فهیمی نژاد 74-55/40

مستدرکی بر نهج البلاغه در میان نسخه‌های خطی نهج البلاغه / محمدجعفر اسلامی

 157ـ 138/ 37

معرفی معجم احادیث الامام المهدی7 در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی/ مجید معارف، فرزانه روحانی مشهدی 174-158/37

نظرة علی کتاب المقاصد العلیة/ قیس بهجت العطار 161-144/38

نقش امام حسن عسکری7 و اصحاب ایشان در حدیث امامیه / جمال فرزند وحی، فرشته دارابی 137-122/37

نگاهی به موسوعة الامام الرضا7/ محمود ملکی تراکمه‌ای 161-143/40

نگاهی گذرا بر علم بلامعلوم در احادیث امام رضا7 / محمد بیابانی اسکویی

 130-110/39

نمایه سفینه، دوره دهم (شماره‌های 37-40)/ حمید سلیم گندمی 190-162/40

3. نمایه پدید آور

آذرخشی، مصطفی

   مأخذیابی و معناشناسی حدیث "لا تسبوا   الدهر فان الله هو الدهر" 57-47/37

ابطحی، سید عبدالحمید

تقابل عالمان زیدی کوفه در نیمه اول قرن دوم با باور به امامت الاهی اهل بیت7

92-58/37

احتشامی نیا، محسن

   -توحید تنزیهی در کلام رضوی

 109-83/ 39

   -مروری بر رساله جوامع الشریعة امام رضا7 و ارزیابی سندی و دلالی آن

74-55/40

اسکویی، مینا

   تعلیقات آیت الله شیخ محمدرضا جعفری بر اصول کافی هشت باب از کتاب الحجه

 20-11/37

اسلامی، محمدجعفر

   مستدرکی بر نهج البلاغه در بیان نسخه‌های خطی نهج البلاغه 157-138/37

امینی، عبدالحسین

   سخنی در باب اخلاق و آشنایی با کتاب تحف العقول 77-69/38

ایمانی جو، مریم

   بررسی صدور ادعیه ماه رمضان بر اساس مصباح المتهجد 46-21/37

بیابانی اسکویی، محمد

   -بایسته‌های پژوهشی رضوی در حوزه عقاید 142-119/40

   -نگاهی گذرا بر علم بلا معلوم در احادیث امام رضا7 130-110/39

بیات، رضا

   بایسته‌های پژوهشی ادبیات رضوی

 188-181/39

تاج بخش، اسماعیل

   پنج نکته در توحید از منظر امام رضا7 140-131/39

توحیدی، امیر

   کاوشی در نقدهای علامه امینی بر ابن تیمیه 46-15/38

جزائری، سید نعمة الله

   شرح خطبه الرضا7 فی التوحید

 96-75/40

جعفری، محمدرضا

   - تعلیقات بر اصول کافی (هشت باب از کتاب الحجة)  20-11/37

   تعلیقات و استدراکات علی کتاب الغدیر 105-78/38

حائری مازندرانی، محمدصالح

   تخمیس دالیة المتنبی و تخمیس الحماسة اللامیة للمعری 118-97/40

حسینی جلالی، سید محمدرضا

  بررسی و تحلیل ولایت‌عهدی در سیره امام رضا7 82-63/39

حسینی لرگانی، سید محمد (مصحّح)

  تخمیس دالیة المتنبی و تخمیس الحماسة اللامیة للمعرّی 118-97/40

دارابی، فرشته

   نقش امام حسن عسکری7 و اصحاب ایشان در حدیث امامیه 137-122/37

دوازده امامی مطلق، اصغر

   بینونت خالق و مخلوق با تأکید بر مناظره عمران صابی با امام رضا7 54-40/40

روحانی مشهدی، فرزانه

   معرفی معجم احادیث الامام المهدی7 در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی

 174-158/37

سکوت، صالحه (مترجم)

   شیوه‌های بررسی حدیث در نظر علامه امینی 68-47/38

سلیم گندمی، حمید

   -راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش 192-162/38

نمایه سفینه دوره دهم (شماره‌های 37-40)

190-162/40

سیدان، سید جعفر

   بینونت خالق و مخلوق با تأکید بر مناظره عمران صابی با امام رضا7  54-40/40

شریف، میرعماد

   کاوشی در نقدهای علامه امینی بر ابن تیمیه 46-15/38

شریفان، زینب

   بررسی واقعه غدیر در شعر شاعران مسیحی 136-121/38

شریف رازی، عباسقلی

   الرسالة المأمونیة 172-153/39

صادقی، محسن

   -بایسته‌های پژوهشی رضوی 180-173/39

   -دو نکته درباره علامه امینی 143-137/38

طالعی، عبدالحسین

   خورشید شرق، کتابی در شناخت جناب فضل بن شاذان نیشابوری 152-141/39

طالعی، عبدالحسین (محقق)

   شرح خطبه الرضا7 فی التوحید

 96-75/40

عطار، قیس بهجت

   نظرة علی کتاب "المقاصد العلیة"

161-144/38

علیزاده، حسین (مترجم)

   سخنی در باب اخلاق و آشنایی با کتاب تحف العقول 77-69/38

غلامی، اصغر

   امام‌شناسی در محضر حضرت امام علی بن موسی الرضا7 37-10/39

فرزند وحی، جمال

   نقش امام حسن عسکری7 و اصحاب ایشان در حدیث امامیه 137-122/37

فلاح رزاق، جاسم

   شیوه‌های بررسی حدیث در نظر علامه امینی 68-47/38

فهیمی‌نژاد، فهیمه

   مروری بر رساله جوامع الشریعة امام رضا7 و ارزیابی سندی و دلالی آن 74-55/40

فهیمی‌نژاد، فهیمه (مترجم)

   بررسی و تحلیل ولایت‌عهدی در سیره امام رضا7 82-63/39

مجیدی، حسن

   بررسی واقعه غدیر در شعر شاعران مسیحی 136-121/38

محمد اسماعیل، مسعود

   مأخذیابی و معناشناسی حدیث "لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر" 57-47/37

مرعشی، سیدحسین

   غدیریّتان جدیدتان للشیخ محمد مؤمن الجزائری و الشیخ محمدجعفر القاضی

 120-106/38

مطهری، سید مصطفی

   -پژوهشی در تراث حدیثی7 بر مبنای رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی

39-10/40

   -تفسیر امام رضا7 در منابع اهل سنت 62-38/39

   - فضای تاریخی عرضه و تبیین معارف دین از سوی اهل بیت: با تأکید بر آموزه‌های روایی 121 ـ 93/ 37

معارف، مجید

   معرفی معجم احادیث الامام المهدی7 در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی

 174-158/37

ملکی تراکمه‌ای، محمود

   نگاهی به موسوعة الامام رضا7

161-143/40

مهریزی، مهدی

   بررسی صدور ادعیه ماه رمضان بر اساس مصباح المتهجد 46-21/37

نادری، مرتضی

   اعتبار و تداول کتاب الغیبة نعمانی

 187-175/37

نجفی، محمدحسین (مصحح)

   الرسالة المأمونیة 172-153/39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. نمایه موضوع

آفرینش – بایسته [های] پژوهشی 134/40

آیه مباهله- دلالت ~ 67/38

آیه ملک عظیم – شأن نزول 34-33/39

آیه مودة – دیدگاه اهل سنت – ابن تیمیة 29-28،19/38

  ~- نقد و بررسی دیدگاه اهل سنت – شأن نزول 29-28/38

آیه ولایت- نقد و بررسی دیدگاه اهل سنت – شأن نزول 29-24/38

~-~- لفظ جمع برای فرد 27-26/38

ابان بن تغلب – سرگذشت مختصر 34/38

ابن ابی نصر السکونی Ñ ابوعبدالله حسین بن مهران

ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم – نقد و بررسی 44-17، 17، پ /38

~-~- آیه مودة 19/38

~-~- آیه ولایت 26-22/38

~-~- اصول دین 38/38

~-~- ایمان امیرالمؤمنین علی7

41-40/38

~-~- حدیث علی مع الحق 36-29/38

~-~- حدیث یا فاطمة ان الله یغضب لغضبک  37-36/38

~-~- دوستی اهل رده 41/38

~ -~- زیارت قبور 39-38/38

~-~- عدالت امیرالمؤمنین علی7

41-40/38

 ~-~- کراهت استفاده از عدد ده 42-41/38

~- نظریه در حدیث علی مع الحق – نقد و بررسی 36-29/38

~- نظریه در حدیث غدیر- نقد و بررسی

 11-8/38

ابن قتیبه دینوری- سرگذشت مختصر 11پ-10پ/38

ابوالعباس احمد بن ناقه المسلی الکوفی- سرگذشت مختصر 145-140/37

~-~- تألیف [ها] 148-144/37

~-~- جایگاه ادبی 143-142/37

~-~- جایگاه علمی 142-141/37

~-~- راویان 144-143/37

~-~- مشایخ 143/37

ابوعبدالله حسین بن مهران- راوی تراث رضوی 24-22/40

~- متن روایات رضوی 26-24/40

ابوالمقدام ثابت بن هرمز- سرگذشت مختصر 71-69/37

~-~- منابع رجالی شیعه 70/37

ابی بکر خوارزمی – نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا7 156/39

اجازه – مفهوم 7-6/37

~– نتیجه ~ 9-7/37

ادبیات رضوی – بایسته[های] پژوهشی 188-182/39

~- قصیده [های] عربی 117-110/40

ادبیات فاطمی – قصیده[های] عربی

 106-101/40

ادعیه رضوی – بایسته[های] پژوهشی 176/39

اراده خدا 136-135/39، 120-116/40

~- ارتباط با علم الهی 119-116/40

~- ارتباط با قدرت خدا 119-116/40

~- تناسب با اراده مخلوق 136-135/39

اسلام- تاریخ- دوره علی بن موسی الرضا7 72-66/39

~-~- دوره امام حسن عسکری7

129-123/37

اصحاب علی بن موسی الرضا7- بایسته [های] پژوهشی 175/39

اصفهانی، ابوالفرج- نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا 162-160/39

اصفهانی، میرزا مهدی – نظریه در توصیف خدا 114-113/40

~- نظریه در علم بلا معلوم 126-123/40

اصول دین- نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه 38/38

[کتاب] اصول کافی – تعلیقه[های] جعفری، محمدرضاÑ جعفری، محمدرضا – تعلیقه بر اصول کافی

اعتقادات – بایسته[های] پژوهشی

 142-123/40

اعتقادات – مبانی دریافت~ 85-84/39

اکمال دین 15-14/39

الحاد- تقسیم [ها] 85-84/40

~-~- آیه 85/40

~-~- اسم 85/40

~-~- ذات 84/40

~-~- صفت 85-84/40

الفاظ- اصالت معنا 122-121/40

الفاظ – معانی نوظهور 122-121/40 

الفاظ دینی – اصالت معنا 142-123/40

امام 7- دفاع از حریم امامت 9-7/40

امامت – اعتقاد زیدیه Ñ  زیدیه – اعتقاد به امامت

امامت – تاریخ ~ – دوره علی بن موسی الرضا7 74-66/39

امامت- دوره[های] تاریخی 119-95/37

نیزÑ تبیین معارف دین– دوره[های] تاریخی

امامت – مقام ~ Ñ معرفت امام7 – مقام امام7

امام حسن عسکری7 – آثار غیرمکتوب 132-131/37

~-~- حکمت [ها] 132-131/37

~-~- دعا و حرز 132/37

~-~- وصیت [ها] 132/37

~- آثار مکتوب 131-129/37

~-~- تفسیر قرآن 130-129/37

~-~ [کتاب] الحجب فی التفسیر 131/37

~-~ [کتاب] المنقبة 131/37

امام حسن عسکری7- سرگذشت مختصر 126-123/37

~-~- نشر حدیث Ñ حدیث- نشر حدیث – دوره امام حسن عسکری7

~-~- نصوص بر امامت 125-124/37

~-~- وضعیت اجتماعی 126-125/37

~-~- وضعیت سیاسی 126-125/37

امام‌شناسیÑ معرفت امام7

امیرالمؤمنین7– خطبه[ها] – اقالیم

147-145/37

~-~- الدرة الیتیمة 148-147/37

~-~- بیان 148/37

~-~- گردآوری 139/37

امیرالمؤمنین علی7 – فضیلت[ها]

 88-82/38

~-~- نقد و بررسی 14-11/38

امیرالمؤمنین علی7- ولایت ~ 66/38

امینی، عبدالحسین– اجازه‌روایی به محفوظ، حسین علی 143-142،140-139/38

~- راهنمای پژوهش192-163/38 نیزÑ امینی، عبدالحسین- کتابشناسی

~- کتابشناسی 192-162/38

~-~- آثار 185-181/38

~-~- [کتاب] الغدیرÑ [کتاب] الغدیر– کتابشناسی

~-~- پایان‌نامه 166/38

~-~- سخنرانی 174/38

~-~- کتاب و مقاله 172-167/38

~-~- مصاحبه 174-172/38

~-~- مقاله[ها] 192-187/38

~-~- منابع مرجع 187-186/38

~- مقدمه بر کتاب تحف العقول 77-71/38

~- نظریه در جعل حدیث 59-57/38

~- نظریه در حدیث انا مدینة العلم 61-60/38

~- نظریه در حدیث غدیر 68-63، 60/38

~- نظریه در درایة الحدیث 63-49/38

~- نظریه در کتاب تحف العقول 77-73/38

~- نقد و بررسی ابن تیمیة – روش شناسی 44-22، 18/38

~- نقد و بررسی کتاب منهاج السنة النبویة – روش‌شناسی 44-18/38

~-~-~- استفهام از منطق استدلال

 36-35/38

~-~-~- استناد به شعر عرب 27/38

~-~-~- تصحیف در نام راویان 35-34/38

~-~-~- فقه اللغة پ 28-پ27،27/38

~-~-~- مباحث اتهامات متفرقه

42-39،22/38

~-~-~ مباحث تاریخ و سیره 21/38

~-~-~- مباحث تفسیر و علوم قرآنی

 29-22،20/38

~-~-~- مباحث حدیثی 37-29، 20/38

~-~-~- مباحث فقه 39-38،21/38

~-~-~- مباحث کلام 39-38،21/38

~-~-~- نقد پراکنده 19-18/38

~-~-~- نقد غیرمستقیم 19/38

~-~-~- نقد محتوایی 29-20/38

~-~-~- نقد مستقیم 19-18/38

~-~-~- وثاقت رجال شیعه 34-33/38

انسان‌شناسی– بایسته[های] پژوهشی 135/40

انطاکی،عبدالمسیح(غدیریه‌سرا)- سرگذشت مختصر 128-127/38

اهل بیت: - تجلی علم الهی 8-5/39

~- دشمنان ~ 7-6/40

ایمان امیرالمؤمنین علی7 – نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه 41-40/38

البانی، محمد ناصرالدین – نظریه در حدیث غدیر 9-8/38

بایسته [های] پژوهشی رضوی

 180-174/39، 142-123/40

~- آفرینش 134/40

~- ادبیات 188-182/39

~- ادعیه رضوی 176/39

~- اسم و صفت خدا 126-125/40

~- اعتقادات 142-123/40

~- اصحاب علی بن موسی الرضا7 175/39

~- انسان‌شناسی 135/40

~- بداء 127-126/40

~- برزخ 138/40

~- بهشت و جهنم 141/40

~- پاداش عمل 141-140/40

~- تراث رضوی 180-177/39

~- تناسخ 142/40

~- توبه 141/40

~- توحید 125/40

~- جبر و تفویض 128/40

~- جنّ 136/40

~- حبط و تکفیر 141/40

~- حسابرسی عمل 140/40

~- رجعت 133-132/40

~- روش‌شناسی مناظره‌ها

179،175-174/39

~- زیارت در شعر رضوی 186-185/39

~- سیره رضوی 180-176/39

~- شیطان 137-136/40

~- صراط 140/40

~- عدل الهی 126/40

~- عرش و کرسی 137/40

~- عقل 124/40

~- علم 124-123/40

~- علم الهی 127/40

~- عیون اخبار الرضا 175/39

~- فطرت 123/40

~- قبر 138/40

~- قرآن 125-124/40

~- کلمات رضوی 179-175/39

~- لوح و قلم 137/40

~- مرگ 138-137/40

~- مشیّت و اراده 128/40

~- معاد 142،138/40

~- معراج 134-133/40

~- معرفت امام7 132-130/40

~- معرفت خدا 128-125/40

~- ملائک 136-135/40

~- مناظره و جدل 133/40

~- مواقف قیامت 139/40

~- مهدویت 132/40

~- میزان عمل 139/40

~- نبوت 130-129/40

~- نفخ صور 139/40

بتریّه (فرقه) 85/37

بداء – بایسته [های] پژوهشی 127-126/40

برزخ – بایسته[های] پژوهشی 138/40

بهشت و جهنم – بایسته[های] پژوهشی 141/40

بینونت خالق و مخلوق

 125-124، 54-53/40

نیزÑ سنخیت خالق و مخلوق

~- کلام علی بن موسی الرضا

 90-86، 83-82/40

پاداش عمل – بایسته[های] پژوهشی

141-140/40

تاریخ- عناصر~ 97-95/37

~-~- عنصر اجتماعی 96/37

~-~- عنصر اقتصادی 97-96/37

~-~- عنصر سیاسی 96-95/37

~-~- عنصر فرهنگی 96/37

تبیین معارف دین – دوره [های] تاریخی 119-97/37

~-~- دورة پیامبر6 101-97/37

~-~-~- در مدینه 101-98/37

~-~-~- در مکه 98-97/37

~-~- دوره امام علی7 تا پایان دوره امام سجاد7 107-101/37

~-~-~- وضعیت اجتماعی 107-105/37

~-~-~- وضعیت اقتصادی 107-105/37

~-~-~- وضعیت سیاسی 103-101/37

~-~-~- وضعیت فرهنگی 105-103/37

~-~- دوره صادقین8 110-107/37

~-~-~- وضعیت اجتماعی 110-109/37

~-~-~- وضعیت سیاسی 108-107/37

~-~-~- وضعیت فرهنگی 109-108/37

~-~- دوره امام کاظم و امام رضا:

 116-110/37

~-~-~- وضعیت اجتماعی 116-114/37

~-~-~- وضعیت اقتصادی 116-114/37

~-~-~- وضعیت سیاسی 112-110/37

~-~-~- وضعیت فرهنگی 114-112/37

~-~- دوره امام جواد7 تا عصر غیبت

119-116/37

~-~-~- وضعیت اجتماعی 118-117/37

~-~-~- وضعیت اقتصادی 118-117/37

~-~-~- وضعیت سیاسی 116/37

~-~-~- وضعیت فرهنگی 117-116/37

تحریف- مفهوم 20-19/37

[کتاب] تحف العقول/ ابن شعبه حرانی – مقدمة امینی، عبدالحسین 77-71/38

~- معرفی- دیدگاه امینی، عبدالحسین

 77-73/38

تهرانی، آقا بزرگ- مکاتبه با مرعشی نجفی، سید شهاب الدین 139-138/38

تخمیس دالیة المتنبی و الحماسة اللامیة للمعری – نسخه خطی 100/40

تخمیس قصیده دالیة المتنبی

106-101/40

تخمیس قصیده لامیة للعمری

110-107/40

تراث رضوی 148-144، 36-13/40 نیزÑ علی بن موسی الرضا7 – میراث حدیثی

 ~- آثار مکتوب 148-144/40

~- بایسته[های] پژوهشی 180-177/39

~- تفسیر قرآن 57-39/39

~-~- منبع[های] اهل سنت 57-40/39

~-~-~- شیوه نقل روایت رضوی 44-42/39

 ~- خطبه توحیدیه 91-76/40

~- راویان 21-17/40

~-~-- ابو عبدالله حسین بن مهران

 26-21/40

~-~-- عبدالله بن محمد بن علی بن عباس 36-27/40

~- فهرست 21-17/40

~- نمونة مسائل 26-21/40

~- نمونة نسخه 36-27/40

~- نوع 17-13/40

~-~- رساله 16/40

~-~- کتاب 15-14/40

~-~- مسائل 26-21، 15/40

~-~- مسند 16/40

~-~- مکاتبه 15/40

~-~- نسخه 36-28، 17-16/40

تفسیر آلوسی – جهت‌گیری نقل روایت رضوی 44-42/39

~- شیوه نقل روایت رضوی 44-42/39

~- متن روایت رضوی 57-55/39

تفسیر امام حسن عسکری7

131-129/37

تفسیر ثعلبی- جهت‌گیری نقل روایت رضوی 44-43/39

~- شیوه نقل روایت رضوی 44-43/39

~- متن روایت رضوی 51-48/39

تفسیر حسکانی- شیوه نقل روایت رضوی 44-42/39

~- متن روایت رضوی 55-51/39

تفسیر سلمی – جهت‌گیری نقل روایت رضوی 44-42/39

~- شیوه نقل روایت رضوی 44-42/39

~- متن روایت رضوی 48-44/39

تفسیر قرآن امام رضا7 Ñ تراث رضوی- تفسیر قرآن

تناسخ- بایسته[های] پژوهشی 142/40

توبه- بایسته[های] پژوهشی 141/40

توحید 96-80/40  نیز Ñ معرفت خدا

توحید- اهمیت ~ 108/39

~- پاداش ~ 107/39

~- کلام علی بن موسی الرضا7 95-94/39

 ~- منع تشبیه 94-92/39

~-~- کلام امام صادق7 94-93/39

~- بایسته[های] پژوهشی 125/40

~- دیدگاه عام – تقسیم[ها] 93-92/39

~- کلام علی بن موسی الرضا7

90-89/39، 96-80/40

~- منع تشبیه 134-132/39

~- نظام ~ 82-80/40

توحید تنزیهی – در حدیث 86/39

~- در قرآن 86/39

~- مفهوم 87-85/39

~- منع تشبیه 94-93، 91-88/39

~-~- کلام پیامبر6 91-90/39

~- کلام علی بن موسی الرضا7 88-87/39

ثقل (مفهوم) 67-66/38

ثنویت 106-105/39

جامع حدیثی- مفهوم 160-159/37

جبر و تفویض – بایسته[های] پژوهشی 128/40

جزائری، محمد مؤمن- سرگذشت مختصر 108-107/38

~- قصیده غدیریه 113-108/38

جزائری، سید نعمت الله – شرح خطبه توحیدیه رضویه 91-78/40

جعفری، محمدرضا – تعلیقه بر اصول کافی 20-12/37

~-~- الذین عقدت ایمانکم 15-14/37

~-~- باب ان الائمة ورثوا علم النبی 15/37

~-~- باب ان الراسخین فی العلم 14/37

~-~- باب ان اهل الذکر 13/37

~-~- باب عرض الاعمال 15/37

~-~- تحریف ناپذیری قرآن 20-18/37

~-~- جاثلیق 16/37

~-~- جمع قرآن 20-16/37

~-~- حوض کوثر 13-12/37

~-~- متشابه 14/37

~-~- مروشاهیجان(منطقه‌جغرافیایی) 12/37

~-~- مصحف امیرالمؤمنین7 18-16/37

~-~-~- ویژگی[ها] 18-16/37

~-~- وارث 15-14/37

~-~- یدالله 12/37

جعفری، محمدرضا – تعلیقه بر کتاب الغدیر 105-80/38

~-~- استئذان 96/38

~-~- تیمم 96-95/38

~-~- جلد اول 88-80/38

~-~- جلد دوم 89-88/38

~-~- جلد سوم 91-90/38

~-~- جلد چهارم 91/38

~-~- جلد پنجم 95-91/38

~-~- جلد ششم 100-95/38

~-~- جلد هشتم 103-100/38

~-~- جلد نهم 103/38

~-~- جلد دهم 105-103/38

~-~- حدیث سراج امتی 94/38

~-~- صلّیت مع النبی 100/38

~-~- عبادة بن الصامت الانصاری

 104-103/38

~-~- غدیر خم 83-80/38

~-~- فضائل امیرالمؤمنین علی7

 86،88-82/38

~-~- معتة الحج 97-96/38

~-~- متعة النساء 99-96/38

~-~- من زار قبری وجبت له شفاعتی

 93-91/38

~-~- من کنت مولاه 88،86، 83،80/38

~-~- یوم الشوری 86-84/38

جعل حدیث – دیدگاه امینی، عبدالحسین 59-57/38

جنّ- بایسته[های] پژوهشی 136/40

[رساله] جوامع الشریعة – اعتبارسنجی دلالی 63-60/40

~- اعتبارسنجی سندی 63-58/40

~-- بررسی محتوی 73-63/40

~-~- احکام 71-67/40

~-~- اخلاق 72-71/40

~-~- اعتقادات 67-63/40

~-~-~- امامت و ولایت 65-64/40

~-~-~- عدل 67-65/40

~-~-~- معرفت خدا 64-63/40

~-~-~- نبوت 64/40

~- معرفی و بررسی 73-56/40

حائری مازندرانی، محمدصالح- سرگذشت مختصر 99-98/40

~-~- آثار پ99، 99/40

~-~- جایگاه ادبی 99/40

~- سروده[های] عربی 118-101/40

~-~- تخمیس قصیدة دالیة 106-101/40

~-~ تخمیس قصیده لامیة 110-107/40

~-~- شکریه 118/40

~-~- مدیح الرضا7 117-110/40

حبط و تکفیر– بایسته[های] پژوهشی 141/40

حدوث عالم

 102-100/39؛ 93-92، 88-87/40

حدیث ان الله خلق آدم علی صورته – نقد و بررسی 134-132/39

حدیث انا مدینة العلم – دلالت بلاغی 61/38

~- دیدگاه امینی، عبدالحسین 61-60/38

حدیث ثقلین – دلالت بلاغی 66/38

حدیث – جامع حدیثی Ñ جامع حدیثی

حدیث سلسلة الذهب – تعداد راویان 13پ/40

حدیث صحیح – شیوه رد حدیث – نقد و بررسی 11-8/38

حدیث علی مع الحق – دیدگاه ابن تیمیة – نقد و بررسی 36-29/38

~- نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیة 36-29/38

~-~- استناد به اعتراف اهل سنت 33-32/38

~-~- استناد به حدیث دیگر 32-30/38

~-~ تصحیف در نام راویان 35-34/38

~-~- متن و دلالت 30-29/38

حدیث غدیر – اهمیت ~ 60/38

~- تواتر ~ 9-7/38

~-~- سخن ابن تیمیة 11-8/38

~-~- سخن البانی، محمد ناصرالدین

 9-8/38

~- دیدگاه اهل سنت- مکداش، باسم

 14-7/38

~- راویان 7/38

~- دلالت 68-63،60/38

~-~- حادثه تاریخی 65/38

~-~- دلالت بلاغی 66/38

~-~- شهادت صحابه 64-63/38

~-~ مفهوم مولی 68-67، 65-64/38

~- دیدگاه امینی، عبدالحسین

 68-63، 60/38

حدیث لاتسبوا الدهر – نقد وبررسی

 56-48/37

~-~- سند 50/37

~-~- سبّ روزگار 56-51/37

~-~- متن حدیث 56-51/37

~-~- سخن ابن سلام 52-51/37

~-~-~- سخن خلیل بن احمد 51/37

~-~-~- سخن سید مرتضی 54-52/37

~-~- منبع[ها] 50-48/37

~-~- منبع[های] اهل سنت 50-49/37

~-~- واژه دهر 56-51/37

حدیث- مدارس حدیثی Ñ مدرسه[های] حدیثی

~- مسائل (مفهوم) 126/37

~- مکاتبه (مفهوم) 128-127/37

~- منبع شناخت دین 123/37

حدیث من خرج علی امتی... – نقد و بررسی 12پ – 11پ، 13-11/38

حدیث مهدویت- اصالت~ 173-172/37

حدیث – میراث حدیثی امام حسن عسکری7 134-129/37

حدیث- نشر~- دوره امام حسن عسکری7 134-126/37

~-~-~- مسائل آزمودنی 126/37

~-~-~- مسائل شرعی روزمره 127-126/37

~-~-~- مکاتبه 128-127/37

~-~-~- وکالت 129-128/37

حدیث یا فاطمة ان الله یغضب لغضبک- نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیة 37-36/38

حسابرسی عمل- بایسته[های] پژوهشی 140/40

حسن بن صالح بن حیّ – سرگذشت مختصر 84-81/37

~-~- منابع رجالی شیعه 83/37

حکم بن عتیبه – سرگذشت مختصر

 66-62/37

~-~- انتساب به تشیع 64-63/37

~-~- روش فقهی 66-63/37

حلولیّت Ñ معرفت خدا – حلولیت

خالد بن مخلد القطوانی – سرگذشت مختصر 34/38

خالقیت Ñ معرفت خدا – خالقیت

خالقیت انسان 101/39

خطبه توحیدیه رضویه – شرح سید نعمت الله جزائری 91-78/40

~- معرفت خدا 96-80/40

~- معرفی 78-76/40

~-~- راویان 76/40

~-~- شرح[ها] 77-76/40

خلقت اضداد 90-88/40

خلقت عوالم Ñ آفرینش

[کتاب] خورشید شرق/ بیات مختاری، مهدی – معرفی 152-141/39

~-~- تاریخ نیشابور 142/39

~-~- تألیف[های] فضل بن شاذان

 150-149/39

~-~- تمجید امام حسن عسکری از فضل بن شاذان 145-144/39

~-~- جایگاه علمی 145/39

~-~- جایگاه فضل بن شاذان در کتب اربعه 148-147/39

~-~- خاتمه و پیوست 152-150/39

~-~- خاندان فضل بن شاذان 143/39

~-~- دیدگاه[های] فضل بن شاذان

 152-151، 149-148/39

~-~- راویان و شاگردان فضل بن شاذان 147/39

~-~- فرقه[های] کلامی 143-142/39

~-~- فضل بن شاذان در رجال‌کشی 148/39

~-~- فضل بن شاذان در نگاه رجال شناسان 144-143/39

~-~- مشایخ فضل بن شاذان 146-145/39

دارالحمکة 114-113/37

درایت الحدیث – اخلاق پژوهش 10-7/37

~- دیدگاه امینی، عبدالحسین 63-49/38

~- روش شناسی امینی، عبدالحسین

 63-49/38

~-~ استناد به اعتراف علمای اهل سنت 54/38

~-~- اعتبارسنجی سند 57-49/38

~-~- تحریف 56/38

~-~- تعارض با حدیث استوار 56-55/38

~-~- جعل حدیث 59-57/38

~-~- دلالت نص 63-59/38

~-~- مشروعیت نذر 51/38

~-~- مقایسه با محتوای احادیث دیگر

 54-53/38

~-~ نقد طنز آمیز 63-62/38

~-~- نقد محتوی 59-50/38

[کتاب] الدرر البهیة بفضائل العترة النبویة و الذریة... Ñ [کتاب] فضائل اهل البیت عند اهل السنة

دعا - اعتبار ~ 22/37

دعای افتتاح – اعتبار سنجی سند

 41، 29-28/37

دعا[های] رمضان 46-22/37

~- اعتبارسنجی 44-23/37

~-~- دعای افتتاح 41، 29-28/37

~-~- دعای پیامبر6 هنگام افطار

 40، 28-27/37

~-~- دعای پیامبر6 هنگام رؤیت هلال ماه 40،24-23/37

~-~- دعای امام سجاد7 در هر روز ماه

 40، 27-26/37

 ~-~- دعای امام سجاد7 هنگام وداع 31/37

~-~- دعای امام صادق7 هنگام افطار

 41، 28/37

~-~- دعای امام موسی کاظم7 در آغاز ماه 40، 26-25/37

~-~-  دعای امیرالمؤمنین7 هنگام رؤیت هلال ماه 40، 25-24/37

~-~- دعای دهة آخر 41، 30-29/37

~-~- راوی 39-31/37

~-~- سند دعا 42-39، 31-23/37

~-~- کثرت نقل 42/37

~-~- نقل در منابع کهن 42/37

~-~- محتوا 43-42/37

~-~-~- مضامین عالی 43/37

~-~-~- موافقت با حدیث 43/37

~-~-~- موافقت با قرآن 42/37

دهر (واژه روایی) – سبّ دهر 56-51/37

دهر (واژه لغوی) – مفهوم 56-51/37

ربوبیّت 91-90/40

رجعت- بایسته[های] پژوهشی

 133-132/40

الرسالة المأمونیة / شریف رازی، عباسقلی – متن نسخه 170-155/39

~- معرفی 171-155/39

~-~- ملحقات 172-170/39

~-~- منبع[ها] 168-156/39

رمضان (ماه) دعا[ها] Ñ دعا[های] رمضان

زیارت در شعر رضوی – بایسته[های] پژوهشی 186-185/39

زیارت قبور- نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیة 39-38/38

زیدیه – اعتقاد به امامت 88-59/37

زیدیه – اعتقاد به علم امام7 88-85/37

~-~- حدیث جابر 87-86/37

~-~- اعتقاد به ولایت شیخین

 85-84، 77-76/37

زیدیه – تاریخ و نقد 88-59/37

~-~- تمایل به علوم عادی 61-59/37

زیدیه – عالمان کوفی 84-62/37

~-~- ابوالمقدام ثابت بن هرمز 71-69/37

~-~- حسن بن صالح بن حیّ 84-81/37

~-~- حکم بن عتیبه 66-62/37

~-~- سالم بن ابی حفصه عجلی کوفی

 81-74/37

~-~- سلمة بن کهیل 69-66/37

~-~- کثیر النواء 74-71/37

~- تئوری سیاسی 85/37

زیدیه – فقهای کوفی 88-84/37

سالم بن ابی حفصه – سرگذشت مختصر 81-74/37

~-~- اعتقاد به علم امام7 81-79/37

~-~- انتساب به تشیع 76-74/37

~-~- منابع رجالی اهل سنت 76-75/37

~-~- منابع رجالی شیعه 78-77/37

سلامه، پولس (غدیریه سرا) – سرگذشت مختصر 124/38

سلمة بن کهیل – سرگذشت مختصر

 69-66/37

~-~- انتساب به تشیع 68/37

~-~- روش فقهی 69-67/37

~-~- منابع رجالی اهل سنت 67/37

سنخیت خالق و مخلوق54-42/40،

137-136،104/39 نیز Ñبینونت خالق و مخلوق

~- تحدید خالق 50-49/40

~- مرآتی بودن مخلوق 48-43/40

~-~- دیدگاه جوادی آملی، عبدالله 47/40

~-~- دیدگاه عرفانی 47-46/40

~-~- دیدگاه مجلسی، محمدباقر 46-45/40

~- نفی~ در حدیث 54-48/40

~-~- حدیث معارض 52-49/40

~-~- کلام امام صادق7 51-48/40

~-~- کلام امام موسی کاظم7 52-51/40

~- نفی ~ در حدیث – کلام علی بن موسی الرضا7 48-43/40

سیاست – مفهوم 95/37

سیره رضوی–بایسته[های] پژوهشی

 180-176/39

شریف رازی، عباسقلی- سرگذشت مختصر 155-154/39

~-~- تألیف[ها] 154/39

شعر رضوی 117-110/40

شعر فاطمی سلام الله علیها 106-101/40

شکور، جورج (غدیریه سرا) – سرگذشت مختصر 130-129/38

[کتاب] شهداء الفضیلة – تعلیقه[ها]

 142-140، 138/38

~- تعلیقه طباطبائی، سید العزیز

 142-140/38

صدوق، محمد بن علی – نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا7 163-162/39

شیطان – بایسته[های] پژوهشی

 137-136/40

[کتاب] صحیفةالرضا7 – معرفی 144/40

صراط – بایسته[های] پژوهشی 140/40

طباطبائی، سید عبدالعزیز – تعلیقه بر کتاب شهداء الفضیلة 142-140/38

عبدالله بن محمد بن علی بن عباس – راوی تراث رضوی 36-27/40

~- سرگذشت مختصر 27/40

~- متن روایات رضوی 36-28/40

عدالت امیرالمؤمنین علی7 – نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه 41-40/38

عدل الهی– بایسته[های] پژوهشی 126/40

عرش و کرسی – بایسته[های] پژوهشی 137/40

عقل- اهمیت ~ 73-72/38

~- بایسته[های] پژوهشی 124/40

~- کلام امیرالمؤمنین علی7 73-72/38

عقل، سعید (غدیریه سرا) – سرگذشت مختصر 133-132/38

علت و معلول – سنخیت ~ 43-42/40

علم– بایسته[های] پژوهشی 124-123/40

علم الحدیث – مفهوم رساله پ16/40

~- مفهوم کتاب پ 14/40

~- مفهوم مسند پ16/40

~- مفهوم نسخه پ 16/40

علم الهی– بایسته[های] پژوهشی 127/40

علم بلا معلوم–‌‌‌اختلاف در~ 125-124/40

~- کلام علی بن موسی الرضا7

123-120/40

~- وجوه ~ 129-128/40

~- دیدگاه اصفهانی، میرزا مهدی

 126-123/40

~- دیدگاه قزوینی، مجتبی 129-126/40

علم پیامبر6 – باب بهره‌مندی از ~

61-60/38 

علی بن موسی الرضا7 – آثار منتسب 58-56، 17-14/40

~-~-- رساله جوامع الشریعة 73-56/40

~- ادعیه منتسب 159-158/40

~- تجلی علم الهی 8-7/39

~- تجلی قدرت الهی 7/39

~- خطبه توحیدیه 91-76/40

~- سرگذشت مختصر 66-65/39

~-~- موقعیت جغرافیایی 74-73/39

~-~- موقعیت زمانی 74-73/39

~- شهادت – کتابشناسی 168-156/39

~-~- دیدگاه[ها] 168-156/39

~-~-~- ابی بکر خوارزمی 156/39

~-~-~- اصفهانی، ابوالفرج 162-160/39

~-~-~- صدوق، محمد بن علی

 163-162/39

~-~-~- قفطی، جمال الدین یوسف

 160-156/39

~-~-~- مجلسی، محمدباقر 168/39

~-~- نوفلی، حسن بن محمد 165-163/39

~-~-~- هروی – ابوالصلت 168-165/39

~- شیوه[های] توسل به ~ 8-7/40

~- فضائل – شعر عربی 117-110/40

~- مناظره[ها] 72-68/39

~-~- عمران صابی 48-42/40، 109-96/39

~-~- مروزی، سلیمان 117/40

~-~- منبع[ها] 168-156/39

~- میراث حدیثی 148-144/40،

36-13/40، 57-39/39

نیز Ñ تراث رضوی

~-~- آثار مکتوب 148-144/40

~-~- خطبه توحیدیه 91-76/40

~-~- راویان 21-17/40

~-~-- رساله جوامع الشریعه 58-56/40

~-~-- کتاب 17-14/40

~-~- مسائل 26-24، 15/40

~-~- نسخه 36-28، 17-16/40

~- نفی سنخیت خالق و مخلوق 48-43/40

~- ولایتعهدی 82-65/39

~-~- دلیل پذیرش 77-76/39

~-~- شرط پذیرش 82-81، 78-77/39

~-~- عملکرد امام7 73-72/39

~-~- گسترش تبلیغ دینی 72-70/39

~-~- نتیجه[ها] 82-73/39

~-~- هدف[ها] 72-70، 68-67/39

~-~- هدف مأمون 81، 76-74/39

عمران صابی – مناظره با علی بن موسی الرضا7 48-42/40، 109-96/39

عینیت Ñ سنخیت

[کتاب] الغدیر/ امینی، عبدالحسین – معرفی 16/38

~- کتابشناسی 181-176/38

~-~- پژوهش و نقد 181-179/38

~-~- ترجمه 179/38

~-~- فهرست راهنما 179/38

~-~- گزیده[ها] 179-176/38

غدیر خم- ادبیات مسیحی 135-123/38

~- تعلیقه جعفری، محمدرضا بر کتاب الغدیر 83-80/38

غدیر خم سروده[های] شاعران مسیحی Ñ غدیریه – شاعران مسیحی

غدیر خم- شعر~- حسان بن ثابت 123/38

غدیریه (قصیده) – جزائری، محمد مؤمن 113-108/38

~- قاضی، محمدجعفر 119-117/38

غدیریه[ها] 135-123/38

~- شاعران مسیحی 135-124/38

~-~- انطاکی، عبدالمسیح 129-128/38

~-~- سلامه، پولس 127-124/38

~-~- شکور، جورج 131-130/38

~-~- عقل، سعید 134-133/38

~-~- هاشم، جوزف 132-131/38

غدیریه سرایان مسیحی Ñ غدیریه – شاعران مسیحی

فاطمة الزهرا سلام الله علیها – فضائل – شعر عربی 106-101/40

فطحیه (فرقه) 115/37 

فطرت- بایسته[های] پژوهشی 123/40

[کتاب] فضائل اهل البیت عند اهل السنة / مکداش، باسم – معرفی 6پ-5پ/38

[پایان‌نامه] فضل بن شاذان نیشابوری، زندگی و آراء او – معرفی

 142-141/39 ، پ58 و 58/40

قاضی، محمد جعفر – سرگذشت مختصر 117-113/38

~-~ سروده[های] شاعر 117-114/38

~- قصیده غدیریه 119-117/38

قبر- بایسته[های] پژوهشی 138/40

قدرت الهی – کلام علی بن موسی الرضا7 116-115/40

قرآن – بایسته[های] پژوهشی 125-124/40

~-- تحریف ناپذیری 20-18/37

~-- خلق~ پ69/39

قزوینی، مجتبی – نظریه در علم بلا معلوم 129-126/40

قصیده دالیه تخمیس Ñ تخمیس قصیده دالیه

قصیده غدیریه Ñ غدیریه (قصیده)

قصیده لامیه تخمیسÑتخمیس قصیده لامیه

قفطی، جمال الدین یوسف – نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا7

160-156/39

کتابخانه عمومی علامه امینی– کتابشناسی 175-174/38

کثیر النواء – سرگذشت مختصر 74-71/37

~-~- منابع رجالی – اهل سنت 73-72/37

کلمات رضوی – بایسته[های] پژوهشی 179-175/39

کورانی، علی- سرگذشت مختصر

 168-167، 161/37

~-~- مکتب کلامی فقهی 168-167/37

لوح و قلم – بایسته[های] پژوهشی 137/40

مجلسی، محمدباقر – نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا7 168/39

[رساله] محض الاسلام و شرایع الدین Ñ [رساله] جوامع الشریعة

محفوظ، حسین علی – اجازه روایی از امینی، عبدالحسین 143-142،140-139/38

مدرسه[های] حدیثی – دوره امام حسن عسکری7 134-132/37

~-~- بغداد 134/37

~-~- سامراء 133-132/37

~-~- قم 134-133

مرگ- بایسته[های] پژوهشی 138-137/40

مروزی، سلیمان- مناظره با علی بن موسی الرضا7 123-122، 120-117/40

[کتاب] المسائل/ ابوعبدالله حسین بن مهران – متن روایات 26-24/40

[کتاب] مستدرک نهج البلاغه/ احمد بن ناقة – معرفی 151-145/37

~-~- خطبة اقالیم 148-147/37

~-~- خطبة الدرة الیتیمة 147-145/37

~-~- خطبه بیان 148/37

~-~- نسخه[های] خطی 151-148/37

[کتاب] مسند الرضا7 Ñ [کتاب] صحیفة الرضا7

مشیت و اراده – بایسته[های] پژوهشی 128/40

[کتاب] مصباح المتهجد – معرفی

23-22/37

مصحف امیرالمؤمنین7 18-16/37

~- ویژگی[ها] 18-17/37

معاد- بایسته[های] پژوهشی 142-138/40

[کتاب] معجم احادیث الامام المهدی7 – معرفی 171-160/37

~-~- اعتبارسنجی 173-171/37

~-~- انگیزه تألیف 164/37

~-~- تأثیر و جایگاه 169/37

~-~- زمان تألیف 161-160/37

~-~ شیوه تدوین سند 169/37

~-~- شیوه تدوین مطالب 171-169/37

~-~- شیوه تنظیم و تبویب 164-162/37

~-~- گزینش روایت[ها] 166-165/37

~-~- منبع [ها] 168/37

~-~- موضوع 162-161/37

~-~- مؤلف 168-167، 161/37

~-~- وجه تسمیه 162/37

معراج- بایسته[های] پژوهشی 134-133/40

معرفت امام7 8-6/40

معرفت امام7 – ابعاد وجودی امام7

22-21/39

~- اختلاف در~ 30-27، 13-12/39

~- اکمال دین 15-14/39

معرفت امام- بازگویی مقام امام7 7/40

معرفت امام7- بایسته[های] پژوهشی 132-130/40

~- توسط پیامبر6 15-13/39

~- توسط مردم 32-30، 28-27/39

~-- شأن هدایت 5/40

~- شیوه[های] امامت 82-78/39

~- فضیلت کلام امام7 75-74/38

~- عامل اختلاف در~- جهل

30-27، 13-12/39

~- عصمت امام7 24، 17/39

~- عملکرد هر امام7 82-78/39

~- کلام علی بن موسی الرضا7 36-11/39

~- مقام امامت 29-26، 20-17/39

~-~- اختصاص به پیامبر6 19/39

~-~- اختصاص به ذریه معصوم حضرت ابراهیم7 29-28، 18/39

~-~- برتر از نبوت 20، 18-17/39

~-~-- کلام علی بن موسی الرضا7

 20-19/39

~-~- منصب الهی 79، 27-26/39

~- نتیجه نپذیرفتن امام7 30-28/39

~- نقش امامت در امور دینی و دنیایی

 21-20/39

~- نقش یاری امت 79/39

~- نقص بشر در~ 17-16/39

~- وجوب اطاعت از امام7 17-16/39

معرفی امام- ویژگی[های] امام7

36-21/39

~-~- امین و حجت خدا 22/39

~-~- حافظ دین 23/39

~-~- حجت بالغه 36-35/39

~-~- حلم 25/39

~-~- خلیفه خدا 23-22/39

~-~- عزت بخش مسلمین 25/39

~-~- عصمت 25-24/39

~-~- علم امام7 25-24/39

 ~-~- کلام علی بن موسی الرضا7 36،21/39

~-~- ملک عظیم 34-32/39

~-~- نظام دین 25/39

معرفت تنزیهی – کلام علی بن موسی الرضا7 109-87/39

معرفت خدا 96-80/40 نیز Ñ توحید

معرفت خدا- ازلیّت 92، 88-87/40

~- اساس ~ 91/39

~- اسم و صفت 82-80/40، 104-103/39

~- به آلات و ادوات 93-92/40

~- بایسته[های] پژوهشی 128-125/40

~- به آیه 91-90/40

~- تجلی خدا - دیدگاه عرفانی 134-132/39

~- تحدید 51-49/40

~- تحدید خالق 86-83/40

~- تعظیم الهی 96/40

~- تغییر ناپذیری خالق 97-96/39

~- تفکر در باره خدا 107-106/39

~- توحید Ñ توحید

~- توصیف به صفت Ñ معرفت خدا- وصف ناپذیری

~- ثنویت 106-105/39

~- جواز توصیف به علم و قدرت

 119-114/40

~- حد تعطیل و تشبیه Ñ توحید تنزیهی – منع تشبیه

~- حد شرک و کفر 93/39

~- حلولیّت 52-49/40

~- خالقیت 101-98/39

~- خلقت اضداد 90-88/40

~- رابطه خالق و مخلوق 137-136/39

~- ربوبیّت 91-90/40

~- سنخیت صفت 104/39

~- شیئیت 93-92/39

~- علم الهی 104-103، 96-95/39

~- عینیت ذات و صفت 135-134/39

~- فعل خدا 103-102/39

~- کلام امیرالمؤمنین علی7 54-53/40

~- کلام علی بن موسی الرضا7

 139-132/39،139-132،109-87/39 و96-80/40

~- کلام امام جواد7 86/39

~- منع تشبیه 134-132/39

~-~-- کلام علی بن موسی الرضا 133/39

~- مرتبه[ها] 80-79/40

~-  معرفت تنزیهی Ñ توحید تنزیهی

~- معرفت عارفان 137-132/39

~- معیّت 98-97/39

~- نفی تشبیه 95-94/40

~- نفی رؤیت 93/40

~- واحدیت 139-138، 106-105/39

~- وصف ناپذیری خدا

 135-132، 100-99 و94/39،

 119-113، 87-84/40

~-~-- جواز توصیف 119-111/40

~-~- در حدیث 114-112/40

~-~-- در قرآن 112-111/40

~-~-- دیدگاه اصفهانی، میرزا مهدی

 114-113/40

~-~-- عدم جواز توصیف 119-111/40

~-~-- کلام علی بن موسی الرضا7

88-87/39

معروف بن خربوذ الملکی- سرگذشت مختصر 34/38

 [کتاب] المقاصد العلیة فی المطالب السنیة/ امینی، عبدالحسین- معرفی و بررسی 161-146/38

~-~- حاشیه[ها] 157-154/38

~-~- شواهد شعری 154-150/38

~- شیوه نگارش

161-159، 150-149/38

~-~- منبع[ها] 159-158/38

~-~- نکته[های] ادبی 154-150/38

مکداش، باسم- سرگذشت مختصر 6پ/38

~- نظریه در حدیث غدیر 14-7/38

ملائک- بایسته[های] پژوهشی

136-135/40

ملک عظیم 34-32/39

~- مفهوم لغوی 33/39

مناجات عشره رضوی 159-158/40

مناظره[های] رضوی- بایسته[های] پژوهشی 179، 175-174/39

مناظره و جدل- بایسته[های] پژوهشی 133/40

[کتاب] منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة- معرفی 17پ، 17-16/38

[پایان‌نامه] منهج نقد الحدیث فی کتاب الغدیر- معرفی 49-48/38

مواقف قیامت- بایسته[های] پژوهشی 139/40

[کتاب] موسوعة الامام الرضا7- معرفی 152-148 ،144/40

~-~- ساختار 152-151/40

~-~- شیوه نگارش 150-148/40

~- معرفی و نقد 159-148، 144/40

~- نقد و بررسی 159-152/40

~-~- استفاده نکردن از فقه الرضا7

157-156/40

~-~- اشتباه در نسبت کتاب 157/40

~-~-انگیزه تألیف 152/40

~-~- پاورقی 158، 155/40

~-~- تطویل 156-155/40

~-~- منبع[ها] 155-152/40

~-~- منبع[های] نامتناسب 154/40

مولی (مفهوم) 68-67، 65-64/38

مهدویت- بایسته[های] پژوهشی 132/40

میزان عمل- بایسته[های] پژوهشی 139/40

نبوت- بایسته[های] پژوهشی130-129/40

نفخ صور- بایسته[های] پژوهشی 139/40

نوفلی، حسن بن محمد- نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا7 165-163/39

نهج البلاغه- مستدرک[ها]

 151-145، 140/37

نهضت ترجمه 114-113 و 108/37

واقفیه (فرقه) 116-115/37

وجاده- مفهوم 6/37

[کتاب] الوسائل الی المسائل- معرفی

 159-158/40

ولایتعهدی علی بن موسی الرضا7 Ñ علی بن موسی الرضا7- ولایتعهدی

هاشم، جوزف (غدیریه سرا)- سرگذشت مختصر 131/38

هروی، ابوالصلت- نظریه در شهادت علی بن موسی الرضا 168-165/39

~- صحابه علی بن موسی الرضا7 169/39

یوم النوبة 125/37

 

 *.عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، کارشناس ارشد  کتابداری و اطّلاع رسانی.

1. نک: اصطلاحات کتابداری. پوری سلطانی، فروردین راستین. ویرایش دوم، ذیل واژه نمایه.

2. اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999-1996، تهیّه و تدوین: ماندانا صدیق بهزادی با همکاری شیرین تعاونی (خالقی). تهران: کتابخانه ملّی ایران، 1381، ص 5.

 

 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: