اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
كتاب «تبيان اللغة» آيت اله ميرزا محمد على چهاردهى مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 6
يكشنبه ، 19 شهریور 1391 ، 15:24

معرفی كتاب «تبيان اللغة» آيت اله ميرزا محمد على چهاردهى

محمد وفادار مرادى 

حاج شيخ ميرزا محمد على (بن نصيرالدين بن زين العابدين) مدرس چهاردهى رشتى ، متولد شب جمعه 26 ربيع الثانى 1252 در چهارده رشت و متوفى شب چهارشنبه آخر محرم الحرام 1334 در نجف اشرف و مدفون همانجا در حجره زاويه جنوب صحن علوى7، از علماء جامع متورع معاصر كه از محضر بزرگانى همچون شيخ مرتضى انصارى كسب فيض نموده و عمده تلمذش در دروس سيد حسن كوه كمرهاى بوده است و از ملا على بن ميرزا خليل تهرانى نيز روايت دارد.
مشاراليه در دوره حيات پربركتش به نگارش تأليفات مفيد بسيارى در موضوعات فقه و عقايد، اخلاق و دعاء موفّق گرديده و آنها را چراغ راه دانش پژوهان قرار داده است از جمله كتابهاى وى: وسيله النجاه در مبدأ و معاد، شرح دعاء كميل و صباح علوى7، شرح و ترجمه صحيفه كامله سجاديه، ادعيه الاسبوع و احكامها و غير اينها است كه اكثر قريب به اتفاق مسودات مؤلف توسط حفيد ايشان، مرتضى بن محمد مدرس چهاردهى در آبان 1327 به كتابخانه ولايتمدار رضوى عليه آلاف التحيه و الثناء وقف و نياز گرديده است. در ميان تأليفات متعدد و متنوع صاحب ترجمه، فرهنگنامهاى در شرح و توضيحات لغات «صحيفه كامله سجاديه» با عنوان «تبيان اللغه» موجود است .كه چنانكه خود در بيان سبب و علت تأليف آن بعد از خطبه مختصر كتاب آورده، به هنگام نگارش شرح فارسى بر زبور آل محمد6 يا اولين مجموعهى دعايى اماميه  به روايت بهاءالشرف محمدبن حسن علوى به اقتضاء نگارش شرح ادعيه مندرجه، برخى لغات و اصطلاحات عويصه را انتخاب و شرح و توضيح مىنگاشته و از آنجا كه قبلا يعنى در قرن هشتم هـ. ق شيخ تقيالدين ابراهيم كفعمى (840 ـ 905 هـ ) ضمن نقل متن كامل صحيفه كامله سجاديه بانضمام ملحقات آن در كتاب وزين «بلد الامين» تمامى لغات مشكل و نيازمند توضيح را با تكيه به كتب معتبر لغت، شرح و تفسير فرموده، بنابراين هنگامى كه ميرزا محمد على مدرس چهاردهى رضوان اللّه تعالى عليه كتاب مزبور را ملاحظه مىنمايد از لغت نامه و اصطلاح نامه نويسى «صحيفه» منصرف شده و تنها بعد از استخراج و نقل لغات موجود در حواشى صحيفه سجاديه مضبوط در كتاب «بلد الامين»   شيخ كفعمى، صاحب مصباح را بتمامه طبق حروف تهجى مرتب كرده و  توضيحات لغوى موجود هر لغت و واژه را به فارسى گزارش نموده با اين توضيح كه لغات مكرر را حذف و پيرايش نموده و بعضآ جهت مزيد فايده توضيحات وافى تكميلى به بعضى لغات اضافه كرده است.
روش مؤلف در نگارش و تدوين كتاب چنان است كه بعد از الفبايى نمودن لغات، ضمن بيان اعراب برخى از آنها ابتداء معناى لغوى را ذكر كرده، سپس در بعضى لغات كه نيازمند توضيح بيشتر تشخيص داده، معناى اصطلاحى را اضافه نموده است. به طور كلى با مطالعه كامل كتاب و با نگاه دقيقتر، نكات و ويژگىهاى زير در شيوه نگارشى وى قابل اعتناء و تأمل است :
الف ) در برخى كلمات بعد از ذكر معنى لغوى و توضيح اصطلاحى، منقولاتى از كتب ادبى و تفسيرى در توضيح بيشتر لغت ارائه نموده و حتى در بعضى لغات مانند واژه «حمد» معناى اصطلاحى آن را در دعاء مورد نظر «صحيفه سجاديه» نيز متذكر شده است.
ب ) كلماتى مانند : اله، حمد، جمع و غيره را بسيار مفصل بعضآ به ميزان دو صفحه توضيح داده است.
ج ) برخى واژهها كه در نگاه نخست به نظر ميرسد محتاج شرح و تفسير به نسبت مفصل باشد، در حد معناى لغوى شرح شده و على الخصوص مؤلف محترم از ورود به توضيحات كلامىِ لغات احتراز كرده است. به طور مثال در توضيح واژه «حدث» به جمله زير بسنده كرده است : «حدث و حادث چيزى را گويند كه وجود او متجدد شده باشد در حال».
د ) كلماتى را كه در هامش اوراق بعدها اضافه نموده و تعداد كمى نيز نمىباشند، 
عمومآ بسيار مختصر و در حد ترجمانى و تحت اللفظى معنا شده است.
هـ ) برخى كلمات و اصطلاحات را موفق به استخراج نشده چرا كه انتهاى حرف مذكور سطورى بيـاض مانـده، مانند حرف (ظ). به طور كلى شيوه نگارش چنان است كه هرچه به حروف تهجى آخر ـ على الخصوص از حرف (ض) به بعد ـ نزديك مىشويم، اولا لغات مستخرج و منتخب كمتر شده است. ثانيآ توضيحات واژهها مختصر و شتابزده مىنمايد؛ مانند توضيح نيم صفحهاى براى نوزده كلمهاى كه با حرف (غ) شروع مىشوند.
و ) مؤلف محترم در ترتيب حروف تهجى به حرف اول كلمه بسنده كرده و حروف دوم و سوم كلمات در ترتيب، رعايت نشده است كه در بخش نقل كلمات ملاحظه خواهد شد.
در ادامه براى ارائه بيشتر روش تأليف، توضيحات لغت «جوار» را به عينآ نقل مىنمائيم  :
«جوار مثل خوار، حكايت نمود اخفش عجلا له جوار، جار الثور يعنى فرياد و صيحه نموده است. جار الرجل يعنى تضرع نموده است. الجوار بلند نمودن صوت، قوله تعالى تجارون يعنى بلند مىنمودند صوتهاى خود را بدعاء چنين ذكر نموده و عزيزى حديث كافى النظر الى موسى7 و له جوار الى ربه عزوجل بالتلبيه يعنى صوت خود را بلند مىنمود.»
اما با اين همه مشاراليه موفق شده است در كل اوراق كتاب تعداد 514 كلمه را از 27 حرف تهجى استخراج، ضبط و بنحو و شيوهاى كه گذشت گزارش نمايد كه تفصيل آنها بشرح زير مىباشد  :
باب ما اوله الف ، شامل 32 كلمه بترتيب زير : ابد، ايمه ـ    ايمان ـ اله ـ اناة ـ اسرة ـ
اوو ـ امانى ـ اجاج ـ انس ـ اهل ـ امين ـ اشرـ اصل ـ اصر ـ اشرب ـ اهل ـ اوى ـ افك ـ اشل ـ ايك ـ الت ـ ارب ـ اسل ـ ازر ـ افول ـ ايلاء ـ احد.

باب ما اوله الباء  :شامل 21 كلمه به ترتيب زير : برق ـ بدر ـ بلى ـ بديع ـ بدع ـ بئس ـ بت ـ بدى ـ بغى ـ بلج ـ بوّا ـ برز ـ حبل ( در حاشيـه نـوشته و متذكر شده در باب حاء نوشته شود ، (بهل، بلس، بغى) مكرر نوشته شده ، برزخ، بحبوبه، بور، بث، برد.
باب ما اوله التاء ، شامل 5 كلمه به ترتيب زير: ترف ـ ترب ـ تبر ـ ترع ـ تضاء.
باب ما اوله الثاء، شامل 5 كله به ترتيب زير : ثرى، ثبط ـ ثوب ـ ثواء ـ ثناء.
باب ما اوله الجيم ، شامل 17 كلمه به ترتيب زير : جرم ـ جسم ـ جويره ـ جثم ـ جده ـ جهد ـ جلجل ـ جلل ـ جوار ـ جن ـ جلب ـ جمام ـ جهم ـ جنب ـ جمع ـ جرءة ـ جاه.
باب الحاء :شامل 35 كلمه به ترتيب زير: حزن ـ حواى ـ حيص ـ حوج ـ حدب ـ حمد ـ حيرـ حد ـ حسرة ـ حياطه ـ حميه ـ حافره ـ حياء ـ حايل ـ حاش ـ حرمان ـ حجر ـ حصر ـ حوب ـ حسد ـ حفى ـ حيطه ـ حنق ـ حدر ـ حميم ـ حواشى ـ حشارج ـ حشر ـ حصى ـ حكم ـ حبط ـ حسيب ـ حوزه ـ حرس.
باب الخاء، شامل 19 كلمه به ترتيب زير : خفر ـ خلج ـ خطرـ خرع ـ خلب ـ خلل ـ خساء ـ خاتم ـ خفض ـ خول ـ خوف ـ خيلاء ـ خشع ـ خزى ـ خول ـ خدع ـ خشى ـ خيل ـ خلف.
باب ما اوله الدال ، شامل 11 كلمه به شرح و ترتيب زير : درء ـ درج ـ دناـ داب ـ دران ـ دوف ـ دولـ دلل ـ دخر ـ دغل ـ دون.
باب ما اوله الذال، شامل 6 كلمه به ترتيب زير : ذب ـ ذنب ـ ذات ـ ذرى ـ ذرع ـ ذره.
باب مااوله الراء ، شامل 24 كلمه به ترتيب زير: رزق ـ روح ـ رجاء ـ رعش ـ رضى ـ رهق ـ رءف ـ ردم ـ ردى ـ رغد ـ رغم ـ ريب ـ روع ـ رقب ـ رق ـ رغب ـ رنـد ـ رهب ـ ردّ   ـ ربق ـ رمص ـ رصد ـ رحلته ـ رمض.

باب ما اوله الزاء، شامل 10 كلمه كه تمامآ در حاشيه كتابت شده :زفير ـ زبن ـ زلف ـ زلل ـ زكوه ـ زايد ـ زبينه ـ زرع ـ زرر ـ زنيم.
باب ما اوله السين، شامل 31 كلمه به ترتيب زير : سامـه ـ سفـره ـ سد فته ـ سئور ـ 
سعد ـ سموم ـ سدّ ـ سحاب ـ سمع ـ سعف ـ سفه ـ سوم ـ سقوط ـ ستر ـ سبر ـ سمه ـ سرح ـ سبح ـ سلام ـ سريه ـ سرّ (مكرر است) ـ سلق ـ سامه ـ سجر ـ سنت ـ سلف ـ سلط ـ سديد ـ سداد ـ سوره ـ سوغ.
باب اوله الشين، شامل 11 كلمه به ترتيب زير : شكاسه ـ شطن ـ شيع ـ شماتت ـ شفاعه ـ شحذ ـ شوب ـ شحن ـ شفق ـ شرع ـ شا.
باب ما اوله الصاد ، شامل 12 كلمه به ترتيب زير  :صدع ـ صلق ـ صلغ ـ صرخ ـ صنع ـ صفاياء ـ صوم ـ صول ـ صلا ـ صدف ـ صرم ـ صوب.
باب ما اوله الضاد، شامل 8 كلمه به ترتيب زير : ضرع ـ ضد ـ ضراء ـ ضئب ـ ضفدع ـ ضنك ـ ضيقـ ضغث.
باب ما اوله الطاء ، شامل 10 كلمه به ترتيب زير: طاعه ـ طول ـ طلب ـ طور ـ طرد ـ طمث ـ طل ـ طلامت ـ طوى ـ طفى.
باب ما اوله الظاء ، شامل 3 كلمه به ترتيب زير : ظرب ـ ظل ـ ظنه.
باب ما اوله العين ، شامل 47 كلمه به ترتيب زير : علم ـ عقر ـ عـروة ـ عصم ـ عدد ـ عرف ـ عجب ـ عدم ـ عجز ـ عدى ـ عيب ـ عبد ـ عباء ـ عثر ـ علج ـ علافه ـ عقر ـ عرض ـ عمه ـ عرجون ـ عرر ـ عسلـ عسف ـ عين ـ عتره ـ عيش ـ عقل ـ عرب ـ عزم ـ ـ عضد ـ عطف ـ عشاء ـ عيا ـ عسر ـ عض ـ عناـ عفا ـ عزب ـ عدل ـ عزيز ـ عيد ـ عهد ـ عخد ـ عذر ـ عتيد ـ على ـ عناد.
باب ما اوله الغين، شامل 19 كلمه به ترتيب زير : غىّ ـ غفور ـ غور ـ غرى ـ غلب ـ غار ـ غرر ـ غدارـ غض ـ غزا ـ غرة ـ غب ـ غاض ـ غرض ـ غرق ـ غطا ـ غوص ـ غمط ـ غمص.
باب ما اوله الفاء  :شامل 35 كلمه به ترتيب زير : فلق ـ فزع ـ فل ـ فرى ـ فط ـ فسد ـ فج ـ فره ـ فصم ـ فرط ـ فرغ ـ فتق ـ فتن ـ فحش ـ فرع ـ فرق ـ فناء ـ فيض ـ فشاء ـ فرقان ـ فهم ـ فسر ـ فلك ـ فردوس ـ فجع ـ فطر ـ فئى ـ فههه ـ فرح ـ فحم ـ فثاء ـ فرض ـ فسخ ـ فاره ـ فكه.
باب ما اوله القاف، شامل 28 كلمه به ترتيب زير: قنيه ـ قنوة ـ قنوط ـ قلع ـ قفل ـ قريب ـ قدر ـ قنع ـ قحم ـ قبـس ـ قصف ـ قسـط ـ قال ـ قوت ـ قيام ـ قيد ـ قذى ـ قدر ـ قرع ـ قيصاء ـ قفاء ـ قضاء ـ قنوت ـ قفو ـ قشع ـ قرف ـ قسط (مكرر است) ـ قصد ـ قمع.

باب ما اوله الكاف، شامل 12 كلمه به ترتيب زير : كلفـه ـ كنف ـ كبت ـ كائبه ـ كفو ـ كعب ـ كلا ـ كريم ـ كنود ـ كسف ـ كرث ـ كبر.
باب ما اوله اللام، شامل 15 كلمه به ترتيب زير : لحدـ لهف ـ لمم ـ لهات ـ لدن ـ لهجه ـ ليل ـ لعج ـ لحف ـ لوان ـ لب ـ لحح ـ لحظه ـ لغو ـ لهث.
باب ما اوله الميم ،شامل 22 كلمه به ترتيب زير: ملكه ـ متن ـ معصيه ـ منع ـ مله ـ مهن ـ ميل ـ مريد ـ معن ـ ملق ـ محجل ـ مجل ـ محل ـ مزجاه ـ مطر ـ ملوه ـ مض ـ معدن ـ ملان ـ ملث ـ مترعه ـ مئون ـ ميط.
باب ما اوله النون، شامل 33 كلمه به ترتيب زير: نهل ـ ندح ـ نعمه ـ ناط ـ نجر ـ نقش ـ نور ـ نوب ـ نشاط ـ نكى ـ نسى ـ نده ـ نفل ـ نحل ـ نبى ـ نظم ـ نعى ـ نكال ـ نكه ـ نصب ـ نعش ـ نقيص ـ نهك ـ نكص ـ نهد ـ ندب ـ نسى ـ نجع ـ نهز ـ نصح ـ ناى ـ نهض ـ نفس.
باب ما اوله الواو، شامل 30 كلمه به ترتيب زير : وسيله، وجد، وهن ـ وهى ـ وتـر ـ وخر ـ ورطه ـ وهله ـ وحر ـ وشك ـ وزى ـ ولى ـ وسع ـ وصل ـ وجب ـ وخيم ـ وبيل ـ ودّ ـ ورد ـ وفور ـ وفد ـ وقف ـ وقد ـ وحى ـ ولج ـ وقى ـ وجه ـ ويل ـ وشج.
باب ما اوله الهاء، شامل 13 كلمه به ترتيب زير: هجد ـ هزى ـ همس ـ هيهات ـ هند ـ هواجر ـ هياءـ هوى ـ هون ـ هامه ـ هتر ـ هدى ـ هواده.
توضيح اينكه تحقيق و تصحيح اين كتاب توسط آقاى مجيد غلامى جليسه انجام شده و در دست چاپ و انتشار است.


السلام على عباده الصالحين

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 21 آذر 1391 ، 15:02
 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: