اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
بازتاب مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 12
سه شنبه ، 21 شهریور 1391 ، 13:05

مهمترين غلطهاى شمارهى 9 و 10 و 11

* شمارهى 9 ص 4 س :2 كه به اصل آنÄ كه اصل آن
* شمارهى 9 ص 38 پ :2 آلعمران /  174Ä آلعمران / 164
* شمارهى 9 ص 41 س :12 إذا Ä إذ
* شمارهى 9 ص 43 پ :6 انشراح /  44Ä انشراح /  4
* شمارهى 9 ص 57 س :11 خبناهم Ä جئناهم
* شمارهى 9 ص  57 س :19 فصّلنا Ä فصّلناه
* شمارهى 9 ص 58 س :1 له ان Ä لدن
* شمارهى 9 ص 58 س :11 رحيآ Ä وحيآ
* شمارهى 9 ص 58 س :14 سم Ä اسم
* شمارهى 9 ص 59 پ :1 فبوحى باذنها يشاء Ä فيوحى باذنه ما يشاء
* شمارهى 9 ص 59 س آخر: محمدآ Ä محمّد
* شمارهى 9 ص 64 س 14 و :15 و اجعلنا ممن... يستصبح بمصباحه Ä 
* شمارهى 9 ص 67 س :17 امام شخص سجّاد7Ä شخص امام سجّاد7
* شمارهى 9 ص 68 س :6 جود Ä خود
* شمارهى 9 ص 73 پ :3 قبرا Ä قبرها
* شمارهى 9 ص 75 پ :2 بالمبعث Äبالمبعث الشريف
* شمارهى 9 ص 76 س :12 فاذا افتدتناÄ فإذ افدتنا
* شمارهى 9 ص 77 س :11 رهاى Ä رهايى
* شمارهى 9 ص 78 س 5 : تفضلا Ä تفضيلا
* شمارهى 9 ص 83 س آخر: تصربح Ä تصريح
* شمارهى 9 ص 85 س 5 : آشنابىÄ آشنايى
* شمارهى 9 ص 100 س 7 : چنينÄ چينش
* شمارهى 10 ص 7 س :10 6 تا  9Ä 7 تا 9 
* شمارهى 10 ص 60 پ: متن الرحمان Äمنن الرحمان
* شمارهى 10 ص 123 پ :4 سراب Ä سرداب
* شمارهى 10 ص 68 س 5 : 13 ص Ä 113 ص
* شمارهى 11 ص 77 س :2 متون Ä متوفّى


تسليت به سردبير
در آخرين روزهايى كه اين شماره براى چاپ آماده مىشد، سردبير محترم فصلنامهى سفينه، استاد دكتر منصور پهلوان در سوگ فرزند جوان خود شادروان مرتضى پهلوان نشستند. اين ضايعهى جانكاه را به جناب دكتر پهلوان و خانوادهى ايشان تسليت مىگوييم و صبر و اجر و بقاى عمر و دوام توفيقات براى ايشان از خداى متعال طلب مىكنيم.
فصلنامه ى سفينه


دربارهى طرح جلد اين شماره
طرح روى جلد اين شماره، شعرى است از استاد سيّد على موسوى گرمارودى:
باز آى، اى چو بوى گل از ديدهها نهان         كز رنج انتظار تو پشت فلك خميد         خوشنويسى اين شعر، اثر استاد جليل رسولى است و اصل اثر به مؤسّسهى نبأ تعلّق دارد.

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 25 آذر 1391 ، 13:03
 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: